www.slovenia.info
Bank of Tourism Potentials in Slovenia
options
Language English

Deposits::Pot miru od Alp do Jadrana

Warning - The content of website portal www.BTPS.si is protected by copyright. The copyright owners are the Bank of Tourism Potentials in Slovenia (BTPS), public agency SPIRIT Slovenia (SPIRIT) and BTPS clients. All rights reserved. Information from the website (text, images, sounds, etc.) may not be reproduced, transferred, distributed or stored without the prior written permission of BTPS or SPIRIT. Some parts of the website contain images that are likewise protected by the copyright of their owners.

Pot miru od Alp do Jadrana

Author btps2
Date
Tuesday, May 21, 2013
Type
Idea
Bid

Fundacija Poti miru v Posočju primarno skrbi za nepremično dediščino soške fronte, ki se je ohranila v naravi. Na avtentičnih lokacijah nekdanjih frontnih črt je na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin uredila šest muzejev na prostem. Te muzeje je z drugimi spomeniki soške fronte (nemška in italijanska kostnica, spominska cerkev na Javorci, vojaška pokopališča, kapele), Kobariškim in Tolminskim muzejem, zasebnimi zbirkami, še živimi planinami, TIC-i ter lepotami narave (slapovi, korita, reke) povezala v 100km dolgo Pot miru v Zgornjem Posočju. Pot je speljana po planinskih in turističnih poteh ter označena. Primarno je namenjena pohodnikom, številne znamenitosti so dostopne tudi s prevoznim sredstvom. Na najpomembnejših točkah so postavljene turističnoinformacijske table z informacijami v različnih jezikih. Pot miru predstavlja dodatno turistično ponudbo in je razvojna priložnost za turistične ponudnike.

Po zgledu Poti miru v Zgornjem Posočju nastaja Pot miru od Alp do Jadrana. V tem čezmejnem projektu sodelujejo poleg zgoraj omenjenih občin še občine Kanal, Brda, Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Šempeter Vrtojba, Komen, Ajdovščina, Vipava ter številne druge organizacije tega prostora, na italijanski strani pa Pokrajine Videm, Gorica in Trst ter druge organizacije. Otvoritev te poti bo septembra 2015. "Končni" cilj Fundacije je Evropska zaveza za mir, ki bi bila podpisana leta 2018, ko se bomo spominjali 100 let konca prve svetovne vojne.

Fundacija ima svoj informacijski center v Kobaridu, zraven Kobariškega muzeja. V informacijskem centru je trgovinica z lokalnimi in drugimi spominki ter turistično literaturo in interaktivna razstava o Poti miru (video predstavitev muzejev na prostem in Poti miru, poslušanje vojaških pesmi različnih narodov, panorame muzejev na prostem, maketa strelskega jarka, baza padlih vojakov). Poleg razvoja zgodovinskega turizma se Fundacija ukvarja tudi z znanstveno-raziskovalnim delom. Skupaj z drugimi partnerji je uredila bazo 21000 padlih vojakov v Zgornjem Posočju, ki je dostopna tudi na internetni strani. S pomočjo te baze številni potomci poiščejo grobove svojih padlih prednikov ali pridobijo druge podatke. V sodelovanju z drugimi je Fundacija izdala ali založila več strokovnih in poljudno zgodovinskih knjig. Na Fundaciji deluje tudi Zgodovinska knjižnica Kobarid, večina  večjezikovnega gradiva o prvi in drugi svetovni vojni, domoznanstvu, zamejstvu, turizmu je vpisana  v Cobiss.

Za dosego vseh teh ciljev, želimo na Fundaciji čim bolj sodelovati z vsemi, ki so vključeni ali še bodo v projekt. Z javnimi in mnogimi zasebnimi organizacijami dobro sodelujemo. Radi pa bi izboljšali sodelovanje s turističnim gospodarstvom na obeh straneh "meje", kar bi spodbudilo tudi poslovne priložnosti vseh.

S pomočjo T-lab poziva želimo preučiti možnosti ustanovitve turistične agencije, ki bi se primarno posvetila trženju zgodovinskega turizma na tem čezmejnem in evropskem območju.

Additional Info
To see additional info contact deposit author btps2.
Deposit preview comments
Only registered users can add comments.
X

Cookies

BTPS uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies from BTPS website.
I agree
More information...