www.slovenia.info
Bank of Tourism Potentials in Slovenia
options
Language English

Competitions::Zbiramo turistične novosti v Mestni občini Kranj

Warning - The content of website portal www.BTPS.si is protected by copyright. The copyright owners are the Bank of Tourism Potentials in Slovenia (BTPS), public agency SPIRIT Slovenia (SPIRIT) and BTPS clients. All rights reserved. Information from the website (text, images, sounds, etc.) may not be reproduced, transferred, distributed or stored without the prior written permission of BTPS or SPIRIT. Some parts of the website contain images that are likewise protected by the copyright of their owners.

Zbiramo turistične novosti v Mestni občini Kranj

Author BTPS
Friday, August 5, 2016
Energy
Bid

Poziv za pridobitev vpogleda v načrtovane turistične novosti, ideje in projekte na območju Mestne občine Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj (v nadaljevanju ZTKK) z namenom evidentiranja inovativne turistične ponudbe na območju Mestne občine Kranj objavlja poziv za pridobitev vpogleda v  načrtovane turistične novosti, ideje in projekte.

Mestna občina Kranj je v strategiji razvoja turizma zapisala, da je njeno poslanstvo navdušiti Kranjčanke in Kranjčane za izkoriščanje poslovnih in zaposlitvenih priložnosti v turizmu ter partnersko sodelovanje pri oblikovanju tržno zanimivih zgodb, ki bodo zaradi edinstvenosti, pristnosti in kakovosti v Kranj pritegnile več (tujih) turistov, povečale njihovo potrošnjo in s tem širile koristi od turizma v lokalnem okolju. ZTKK vidi kot eno izmed rešitev v  povečanju števila inovativnih in kakovostnih turističnih produktov, po katerih bo občina prepoznana kot atraktivna turistična destinacija, ki jo je nujno obiskati. Zato vabi vse zainteresirane, da pošljete opis vaših turističnih novosti, idej in projektov, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Vaš izkazan interes bo pripomogel k bolj jasni sliki, kaj Mestna občina Kranj želi in zmore in kako ji ZTKK lahko pri tem pomaga. ZTKK bo gradil na dosedanjih temeljih in poglobil delo na tistih področjih, ki v prihodnje zahtevajo največ dela – med vsebinskimi poudarki bodo tako razvojno produktno delo, oblikovanje prodajnih programov, trajnostni razvoj in spodbujanje inovativnosti.

Za potrebe razumevanja razvojnih načrtov vseh soustvarjalcev doživetij v Mestni občini Kranj s tem pozivom iščemo vse:
(1) novo nastale ali
(2) nastajajoče ali
(3) zamišljene novosti, ki bi jih Mestna občina Kranj pri svojem razvoju lahko upoštevala in združevala v svojo turistično ponudbo.

Poziv je namenjen tako javnemu sektorju kot tudi zasebni in nevladni iniciativi ter vsem projektom in idejam na območju Mestne občine Kranj.

Pobude zbiramo na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije, ki omogoča takojšnjo javno objavo novosti ali pobud in s tem njihovo povezovanje in promocijo. Stopnja, do katere boste - opcijsko - vsebine tudi javno razkrili (in ne le zaupali ZTKK), bo prepuščena vam. Navodila za oddajo pologa in prijavnico najdete v priponki.

Rok za oddajo je 25.9.2016.

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na spodnjih kontaktih:
na ZTKK, Kristina Sever – kristina.sever@visitkranj.si,
na Banki turističnih priložnosti Slovenije - info@BTPS.si

Foto: Luka Dakskobler

Voting. Apply date-range
Not anymore available.
Voting. Judge date-range
Always available.
Tags
Contest deposits
 • Prešernova pita in Prešernova popotovanjai
 • Kranjčkovi zaklacii
 • Po energijo in vitalnost v Kranji
 • Kranj 360i
 • Idejni načrt za ureditev kanjona Kokrei
 • Umetno jezeroi
 • Ambasada Slovenija v Kranjui
 • Slovenija v rovih? Kranjskih, seveda!i
 • Peč na volkai
 • Historial Carniolai
 • Escape roomi
Deposit preview comments
Only registered users can add comments.
X

Cookies

BTPS uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies from BTPS website.
I agree
More information...