www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenščina

Banka turističnih priložnosti Slovenije


letno poročilo 2009

Projekt Banke turističnih priložnosti Slovenije (www.BTPS.si) se je uradno pričel 7.12.2006 na 9. slovenskem turističnem forumu v Mariboru s prioritetno nalogo: Pospeševanje nadzorovanega pretoka informacij o perspektivnih turističnih idejah z namenom, da se srečajo pravi ljudje in prava sredstva za uresničitev teh idej. Nosilec projekta je Slovenska turistična organizacija, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo – Direkorat za turizem in Turistico, visoko šolo za turizem iz Portoroža.

Komitenti banke oz. uporabniki projekta lahko na BTPS@slovenia.info pošiljajo vloge za izvedbo idejnih in energijskih pologov, katere registrira uprava BTPS. V elektronskih obrazcih komitenti poljubno podrobno opišejo svoj polog, definirajo določila o varovanju njihove poslovne skrivnosti in potrdijo kratek opis, s katerim se javno evidentira vnos novega pologa.

Idejni polog je vpis v bazi podatkov BTPS, ki opisuje novosti s področja turizma in s turizmom posredno povezanih dejavnosti v naslednjih oblikah: ideja; osnutek; načrt; prototip; obstoječi izdelek-storitev, ki ga-jo je možno nadgraditi…

Energijski polog je vpis v bazi podatkov BTPS, s katerim lastnik pologa prispeva k uresničitvi enega ali več idejnih pologov. Lahko zajema npr. ponujena finančna, materialna in druga sredstva ali storitve… 
Uprava BTPS skrbi za komunikacijo s komitenti ter drugimi javnostmi in organi BTPS, skrbi za obdelavo pologov, avtorjem idejnih pologov predlaga in vzpostavlja povezave med njimi ter za Svet BTPS pripravlja predloge o ravnanju s prejetimi pologi. 

Svet BTPS dodeljuje status obetavnega pologa, ocenjuje in komentira pologe, predlaga povezave med njimi, med idejnimi pologi izbira prejemnike sredstev energijskih pologov ter glasuje o sprejemu/zavrnitvi predlogov uprave o ravnanju s pologi. Za svoje odločitve so vsi izvajalci projekta strokovno in odškodninsko odgovorni.

1. STATISTIKA

 
V letu 2009 (1.1.2009 - 1.1.2010) nas je obiskalo 10,386 obiskovalcev, ki so ustvarili 18,914 obiskov. Obiskovalci so pregledali 91,957 naših spletnih strani in na našem portalu preživeli povp. 00:03:13 min.

V 2009 so bili na portalu www.BTPS.si objavljeni naslednji pologi: 65 idejnih pologov, 9 energetskih pologov, 63 novic o inovativnosti v turizmu ter 12 pologov znanja.

Skupno je v BTPS bazi 505 regitriranih uporabnikov, ki so v letu 2009:

 • med seboj izmenjali 40 poročil 
 • oddali 28 komentarjev
 • sprejeli 23 in potrdili 10 prošenj za ogled celotne vsebine pologa
 • oddali 331 VIP povabil
 • oprejeli 134 VIP povabil
.

2. PRIZNANJA

Svetovna turistična organizacija UNWTO je pred sedmimi leti uvedla nagrado Ulysses, s katero vsako leto opozarja na posebne in inovativne turistične dosežke. Maja letos je eno izmed treh posebnih nagrad žirije v kategoriji javnih ustanov prejela Slovenska turistična organizacija (STO) za projekt Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS), katerega partnersko izvaja s fakulteto UP FTŠ Turistico in Direktoratom za turizem Ministrstva za gospodarstvo.

BTPS pa ni prejela samo nagrade Ulysses. Priznanje projektu, kot projektu dobre prakse, je namenila tudi Evropska unija, ki bo Banko turističnih priložnosti Slovenije v Evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti uradno predstavila in uvrstila tudi kot primer dobre prakse. Med 200 predlaganimi projekti je Evropska komisija izbrala 80 tistih, ki bodo predstavljeni v posebnem razdelku kakovostno izvedenih projektov, katerih cilji sovpadajo s cilji letošnjega Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti.

Mag. Darja Radić, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo: »Inovacije so ključni dejavnik gospodarskega razvoja in uspeha vsake panoge in turizem pri tem ni izjema - prav nasprotno. Ravno na področju turizma, kjer je med posameznimi turističnimi destinacijami, ki tekmujejo na globalnem trgu, vse težje najti tisto razlikovalno prednost, ki bo hkrati tudi pomenila edinstveno diferenciacijo do drugih ponudnikov inovacije v produktih in ponudbi zaradi svoje edinstvenosti lahko pomenijo odločilno razlikovalno prednost. Prav zaradi navedenega sta obe nagradi oziroma priznanji dokaz, da smo z inovativnostjo in kreativnostjo v turizmu začrtali pravo smer razvoja slovenske turistične ponudbe.«

Mag. Dimitrij Piciga, direktor Slovenske turistične organizacije in viceguverner BTPS: »Obe priznanji sta za vse, ki so in sodelujejo pri ustanovitvi in nadgradnji Banke turističnih priložnosti Slovenije velikega pomena, saj potrjujeta, da slovenski turizem tudi na področju inovativnosti lahko tekmuje z najboljšimi na mednarodni ravni in se pri tem uvršča v sam vrh najboljših. Hkrati sta tako obe priznanji nova pomembena mejnika v vzpodbujevanju in vključevanju inovativnih idej v oblikovanje produktov in trženjskih prijemov slovenskega turističnega gospodarstva.«

3. NOVOSTI

3.1 Snovalec

V letošnjem letu je bil prvič izveden Snovalec, razpis v obliki energijskega pologa Banke turističnih priložnosti Slovenije, ki se pri spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu pridružuje Sejalcu (nagrajuje uresničene novosti). Tudi namen Snovalca je spodbujanje ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti. Snovalec spodbuja promocijo in uresničitev novih idej - invencij v turizmu, ki bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na razpisu Sejalec.

 

Nagrajenci, 'snovalci', so bili skupaj z nagrajenimi 'sejalci' slovesno razglašeni na letnem forumu Slovenske turistične organizacije. Potek izbire snovalcev je koordinirala Banka turističnih priložnosti Slovenije, kjer je bil Snovalec 2009 objavljen kot energijski polog v obliki nagradnega razpisa s skladom 40.000 EUR, ki sta jih za še bolj inovativen razvoj slovenskega turizma prispevala Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

 

V četrtem ocenjevalnem obdobju od 1.9.2008 do 1.9.2009 se je na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije zbralo 60 idejnih pologov. Ti pologi so (če so njihovi avtorji označili, da kandidirajo za dodelitev statusa obetavni polog) avtomatsko kandidirali tudi za razpis/energijski polog Snovalec. Status obetavnega pologa si je po mnenju članov sveta BTPS zaslužilo 33 prispevkov. Princip izbire je temeljil na 16. členu Splošnih pogojev poslovanja BTPS, po katerem morajo pologi zadostovati naslednjim kriterijem:

 

1 - Ima polog trajnostni turistični potencial?
2 - Lahko prinese dodano vrednost (ekonomsko, družbeno, ekološko...)?
3 - Je jasno predstavljen in prepričljiv?

4 - Sovpada s strategijami in interesi okolij, v katere se vključuje?

 

Izbranih 33 idejnih pologov si je poleg sodelovanja v naslednji fazi razpisa Snovalec priborilo tudi pravico do sodelovanja pri energijskem pologu Banke Hypo, ki avtorjem obetavnih pologov nudi prioritetno obravnavo pri kreditiranju uresničitve njihovih idej.

 

V naslednji fazi so člani komisije Snovalec izbirali kandidate za finaliste, ki si izpolnjevali končne, podrobne prijavnice. Za kandidate za finaliste je bilo izbranih naslednjih 15 idejnih pologov:

 

 • Potovanja za fotografe
 • Gostilna Slovenija
 • Življenje v kraških jamah in lov na medveda 
 • Aktivne delovne počitnice v Sloveniji
 • SiPark
 • Spletna stran vseh slovenskih gozdnih učnih poti
 • Doživetje ob Ivanovi skodelici kave
 • S kotalkami in rolerji po Sloveniji
 • Bivanje na vodi - izdelava apartmaja na vodi
 • TUR-TV prva turistična televizija
 • Muzej nerealiziranih izumov
 • VEČERJA V NEBESIH
 • Blagovna znamka lokalne rastline
 • Istrski večeri
 • Center za razvoj osebne kariere v turizmu

Med njimi je komisija izbrala pet finalistov in med finalisti štiri prejemnike plaket in finančne spodbude. Po slovesni podelitvi plaket na Slovenskem turističnem forumu v Radencih bo nagrajencem v podpis ponujena pogodba s pogoji, ki jih morajo izpolniti, da bodo v letu 2010 po dejansko izvedenih aktivnostih poleg že podeljene plakete prejeli tudi predvideno finančno spodbudo, ki jo prispevata Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem in Slovenska turistična organizacija. Letošnji nagrajeni BTPS idejni pologi so predstavljeni v nadaljevanju.


Življenje v kraških jamah in lov na medveda - Turizem Kras d.d. Novost je nagrajena zaradi dveh pomembnih vidikov prijavljene ideje. V prvem delu gre za interni nagradni razpis družbe Turizem Kras za izbiro najboljšega predloga za popestritev njihove turistične ponudbe. Med vsemi prejetimi prijavami zaposlenih so s pomočjo razpisa izbrali najboljšega, ga nagradili z denarno nagrado, predlog pa bo v letu 2010 s sredstvi podjetja tudi uresničen. Izdelana bo dodatna podzemna atrakcijska točka "Življenje v kraških jamah in lov na medveda" v neposredni bližini Postojnske jame, ki bo združevala daljno preteklost s sodobno multimedijsko in drugo visoko tehnološko opremo. V prijavi gre torej za primer učinkovitega spodbujanja kreativnega pristopa v podjetju in vlaganja v sodobno nadgradnjo že uveljavljenega turističnega produkta. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 7.500 EUR, s pomočjo katerih bo v letu 2010 uresničen turistični produkt predstavljen slovenski javnosti.

 

Potovanja za fotografe - Zavod Židana marela. Ideja Potovanja za fotografe predlaga vzpostavitev specializiranega turističnega produkta, namenjenega turistom, ljubiteljem kakovostne fotografije. Potovanja vodijo izkušeni fotografi, ki poznajo destinacije in goste pripeljejo na pravo mesto ob pravem času za dobro fotografijo. Kriterij za izbiro itinerarja v tem primeru ni splošna turistična aktualnost destinacije, temveč njena primernost za izdelavo kakovostnih fotografij s tehničnega in estetskega vidika. Produkt bo s tem spodbujal "nemasovni" butični turizem z visoko dodano vrednostjo in s spodbujanjem ekonomije lokalnih skupnosti. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 8.000 EUR, s pomočjo katerih bo do konca leta 2010 turistični produkt že prisoten v specificiranih distribucijskih kanalih in bo izveden vsaj na treh slovenskih lokacijah s skupno vsaj 20 udeleženci.

 

Gostilna Slovenija - Obrtno podjetniška zbornica Slovenije na osnovi rezultatov in smernic diplomske naloge Martina Jezerška. Idejni polog Gostilna Slovenija vsebuje pobudo za oživitev skupnega nastopa visoko kakovostnih slovenskih gostinskih ponudnikov, ki bodo na novo definirali in promovirali pojem "slovenske gostilne" z vrhunsko ponudbo in ambientom. Prijavitelji nameravajo pripraviti strokovnen izbor meril za ohranitev temeljnih elementov slovenske gostilne združenih s sodobnimi tehnološkimi in kulinaričnimi trendi. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 8.000 EUR, s pomočjo katerih bo do konca leta 2010 izdelan pravilnik za doseganje naziva "slovenska gostilna" ter bo v pristopni proceduri že najmanj 5 predstavnikov slovenske gostilne najvišjega kakovostnega razreda.

 

Bivanje na vodi - izdelava apartmaja na vodi - Svibor d.o.o. Gre za drugačen način razmišljanja v slovenski turistični nastanitveni ponudbi. Avtor ideje ponuja izdelavo plovila-apartmaja, ki vključuje temeljne naravovarstvene elemente (čistilne naprave, fotovoltaika, kontrolirani izpusti...), zaradi česar je novost uporabna tako v urbanem okolju kot neokrnjeni naravi. Osnovni koncept gradnje je poenoten; končni izgled, velikost in oprema posamezne enote pa so prepuščene naročnikovi izbiri. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 10.000 EUR, s pomočjo katerih bo do konca leta 2010 nameščen prvi prototip apartmaja na vodi v eni od slovenskih turističnih destinacij.


3.2 BTPS zmenki

Gre za novo okolje, v katerega avtorji vpišejo spletno povezavo do svojega objavljenega idejnega pologa ter izberejo organizacijo, kateri želijo, da idejni polog posredujemo. Če bodo posamezne ideje organizacijam všeč, se bodo z avtorji dogovorile za odkup idej ali za partnersko sodelovanje pri njihovem uresničevanju. BTPS zmenkom se je že pridružilo več turističnih organizacij: Mestna občina Koper, Koren Sports, SAVA TURIZEM - TMC, podjetje za upravljanje dejavnosti turizem, d.o.o., Zavod Židana Marela, Kompas Novo Mesto, Slovenska turistična organizacija, LifeClass Hoteli Portorož, Zavod za turizem Ljubljana... Vabljeni, da predlagate nove organizacije. Na BTPS zmenke torej vabljeni turistični ponudniki in avtorji idej - da skupaj ustvarimo nove priložnosti!

Avtorji idej se nam oglasite na spodnji povezavi.

Vnos spletnih povezav idejnih pologov v BTPS zmenke.

Turistične organizacije, ki bi želele prisluhniti novim idejam, pa pišite na naš naslov, da vas vključimo v BTPS zmenke.

4. Zaključek

Možnosti za razmišljanja na temo inovativnosti v slovenskem turizmu letos ni manjkalo. Letošnje letno poročilo zaključujemo s povzetkom prve iz serije strokovnih omizij z imenom FuTuristica, ki se bodo odslej vsako prvo sredo v mesecu odvijala na UP FTŠ Turistici. Strokovna omizja so namenjene študentom, učiteljem in zunanji strokovni javnosti. Prva tema, o kateri smo spregovorili, je bila v skladu z imenom serije omizij, inovativnost. Udeleženci omizja so bili: Dejan Podgoršek - pomočnik direktorja Slovenske turistične organizacije, soustvarjalec in član uprave projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije. Matija Koren - direktor družinskega podjetja Koren Sports, ki se je specializiralo na področju športnega turizma, aktivnih počitnic in na uvajanju t.i. "experiental learning" metode. (Koren Sports je prejemnik zlatega Sejalca 2008 - priznanja Slovenske turistične organizacije za inovativne in ustvarjalne dosežke v slovenskem turizmu). Tamara Kozlovič - vodja Turistične organizacije Koper in koordinatorka razpisa za turistične novosti. Borut Likar - izredni profesor na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za management, direktor podjetja Korona plus d.o.o. ter Inštituta za inovativnost in tehnologijo, ki izvajata projekte inovativnosti za mlade. Dejan Križaj, idejni vodja projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije, višji predavatelj na UP FTŠ Turistici. Po uvodnih izhodiščih vseh naštetih govorcev so se v debato vključili še predstavniki lokalnih turističnih ponudnikov in drugih s turizmom povezanih inštitucij, ki so se udeležili omizja. Skupne ugotovitve za leto 2009 so, da kljub spodbudnim rezultatom aktivnosti, ki želijo vplivati na še večji turisitčni inovativni potencial, v svetu in Sloveniji obstaja ogromna grmada notranjih in zunanjih preprek, ki jih bo potrebno premagati, da se v mislih in dejanjih zgodi preskok. Preskok, ki bo sprožil večjo prilagodljivost in radovednost slovenskih turističnih ponudnikov; kot tudi okolij, v katerih se nahajajo in katerih pogosto toge predpise morajo premagovati, ko se končno odločijo za uvedbo kakšne res drzne novosti. Upajmo, da bodo letošnje nagrade in novosti projekta BTPS k temu čimbolj pripomogle.

Dejan Križaj, Mitja Petelin, Neža Sirc
december 2009, januar 2010

Oznake

sejalec snovalec turizem inovacije inovativnost promocija kulturna dedišcina snovalec2011 mladi sofinancerji slovenija kulinarika zahtevno IKT podeželje atrakcije partnerji Ljubljana btps-izzivi inovativna turisticna ponudba rekreacija BTPS niše zdravje kupci hotelirstvo podporna okolja gostinstvo eko trajnostni turizem Slovenija jugozahod IKT-predlogi networking organiziranje potovanj sejalec2013 enostavno nastanitev podjetništvo brezplacno novost razpis izobraževanje šport sejalec2012 sejalec2011-predprijava mladi za turizem t-lab investicija finance destinacije btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 raziskave in razvoj sejalec2013prijava transport razvoj turisticna ponudba btps-izzivi-2010 kolesarjenje izziv-Kompas oprema deluje snovalec2014 narava konferenca storitev umetnost atrakcija kulturna dediščina turistični produkt nagrada sejalec2014 sejalec2015 snovalec2015 sejalec2011 študentski snovalec2011 študentski snovalec hotel ekoturizem zeleno doživetje destinacijski management raziskave aplikacija socialno podjetništvo dostopni turizem sejalec 2012 prijava sejalec2010 zeleni turizem trendi snovalec2016 escape room poziv podarjam snovalec 2010 promocija turizma MOK-2011 pohodništvo prireditve Evropska komisija mobilne aplikacije t-lab-snovalec2013 trajnost sejalec2016 snovalec2017 T-lab mladi zgodbe delavnice dogodki ideja sinergetik2011 povezovanje potovanja aktivni turizem sinergetik trajnostni razvoj trajnostno snovalec 2009 invencije družinski turizem Razpisi ekologija UNWTO sejalec2017 start-up prehrana StartUp ekološka osveščenost svetovanje socialna omrežja nagrade naravna dedišcina kakovost kultura Maribor prostovoljstvo portal Inovacijski tabor-rešitve wellness inovacija btps-travel-blog dedišcina erasmus za mlade podjetnike izleti spletno oglaševanje adrenalin obala poklici otroci video Kitajska priložnosti lokalna doživetja naravna in kulturna dediščina PTP kreativnost sharing economy kulinarično doživetje brezplačna priložnost delavnica Slovenski forum inovacij restavracija pivo muzej mobilnost velnes hint-lab inovativna turistična ponudba rezervacije Kranj vrhnika turistična ponudba natečaj romantika aktivne počitnice turizem v Sloveniji splet čezmejno sodelovanje hostel inovativni koncept informacije spletna stran digitalizacija luksuz posveti T-lab-mladi Portorož vodenje MGRT crowdfunding predstavitve animacija Slovenija zahod youth hostel zabava Bled blagovna znamka trženje certifikat promocija turizma doma in v tujini novi turisticni produkti snovalec2012 voda naravne lepote odgovorni turizem zaposlovanje festivali kras izziv-mysloveniainfo.com Promocija turizma v tujini plezanje samski lokalni ponudniki ribolov tematski turizem inoturbar green-love statistika izziv-antiq varstvo okolja QR družabni mediji gostinska ponudba turizem=podeželje-šport-kultura programi smucanje morje Slovenija vzhod svet igralništvo Dolenjska turisti natecaj marketing okolje javni razpis Tehnološki park Ljubljana dobrodelnost namestitev tujina ponudba Kolo dediščina ekološki turizem kampiranje Fotografije zgodovina invalidi mednarodni turizem avanturistično potovanje kulturno-zgodovinska dediščina enigmarium escape room raziskava Gozdni selfness gozd večerja nanoturizem seniorji Kavarna anketa poslovni model pametni telefon mesta letalo solarna energija Izola smartphone Indija namestitve energetska učinkovitost podjetniški dnevnik AREA Trieste spletno trženje Koper večerja na zajli slovenska hrana active holiday active tourism selfness pravljice apiterapija krapolov muharjenje ribištvo btps-kava kuharski trendi pospeševalnik moda evropska sredstva mobilna aplikacija dodana vrednost soba pobega gozdne gozdni pobeg katalog priložnost igra Gorenjska družine zadovoljstvo gostov družbena odgovornost environmental protection revija letalski promet rezervacija oecd transnacionalno sodelovanje tehnologija TIP turizem in prosti čas ulysses mreženje naravno kopališče Zasavje Osrednja Slovenija glamping Ljubljanica medvode rdo osrednja slovenija aerodrom Drava letališče združevanje AIRTH rimljani senzorium integralno-turistični produkt kino poslovni načrt prepoznavnost industrijska dediščina kolesarstvo bivak Japonska Nova Gorica Tablični računalniki Eko kamp okolju prijazna investicija tematska potovanja vodeni izleti app znamenitosti električni avtomobil potovanje po Sloveniji ograja za kolesa zabaviščni park snemanje trend panorama maraton slovenska Istra nastanitve Delo na kmetiji uresničitev ideje organiziranje podjetje poroka fotografija PTUJ Evropska unija spletni marketing Študijska štipendija Razvojna delavnica za turistične začetnike Gastronomija razvoj podeželja Italija mreža sredstva Podjetna primorska Društvo planet zemlja Eko konferenca MyDestination Lojze Slak Subvencije za zagon podjetij kombi Travel Zoom Francija študenti socialni turizem zasebne investicije internet narodno zabavna glasba itinerariji Dežela kozolcev prihodnost predavanja Predlogi raziskav nepremicnine intelektualna lastnina poletje vkljucevanje razlicnost zaposlitev slovenia ekovas potovalna agencija Piran soline inovativna tiristicna ponudba desezonalizacija turizma konjeništvo Mariborsko Pohorje Bohinj Kranjska Gora potovanje mladinski hotel turisticne informacije STO mobilna tehnologija visoka dodana vrednost turisticna agencija GPS interaktivno arhitektura vino invest in slovenia znamka ribiški turizem content marketing innovation service bela krajina nevromarketing ljubezen planinske koce sinergije in povezave vinska cesta povezovanje obcin in regij tecaji tematski tedni toplice Vila Dane aktivne pocitnice jamarstvo Alpe kolesarske pocitnice kolesarske pocitnice z nahrbtnikom pocitnice jezera gradovi Porocni turizem višja dodana vrednost porocna industrija integriran produkt izkustevni turizem facebook povezovanje turisticnih ponudnikov etnologija izziv-CentrSource tic cebelarski turizem splet 2.0 slogan ustvarjalnost park slepi in slabovidni ucna pot kompas dež ohranjanje virov ecoguerilla snovalec 2011 already functioning new product idea offered gratis odgovorno jame jamski turizem okoljska ozavešcenost ruski trg I feel Slovenia Zdravilišce Radenci društvo turisticni vodniki t-lab delavnice uresniceno sejalec 2012 pijava mreže Vesna vestni turizem slow medicinski turizem model kakovosti snovalec2010 baza spletna omrežja academica turistica kadri usposabljanje turisticni vodic apartma na vodi ogledi cloveški viri dinamicni vzorci neodvisnost premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir dobicek muzej solinarstva jedilni list oglaševanje programska oprema Robidišce mednarodno prostovoljstvo festivalske pocitnice Napovednik prireditev trip organisation promotion ekoremediacije naravna gradnja permakultura countryside cultural heritage destination management samostojnost povratna informacija testiranje sofinancerje patnerji sofnancerji soizvajalci etika razprave Slovenija jug Slovenija jugovzhod nizkocenovni leti TED borza conventa Future leaders forum borza IMTEC terme krka zdravilišce rogaška zdravstveni turizem Obcina Šentrupert Kompas NM letenje korupcija Praga Berlin lokalno prebivalstvo hišice na drevesu Normandija aplikacije potopisni veceri pridobivanje sredstev C. David Conner Predjamski grad 21.december maji Mehika degradirana obmocja Jeruzalem EDEN Golden Zoom Vesoljski turizem Ameriška Ambasada poslovni nacrt Družinski center Mala ulica vrtec bovec gledališce Goodplace Kuwait Ritz International Rudolfov splav manj privilegirane socialne skupine arabska pomlad Egipt In memoriam Virgin Galactic Ustvarjalnik LIFE+ Konfucijski inštitut Univerza na primorskem EU marjetica T-lab eksperimentiranje tolmin Financna sreda hostel Tresor kobarid SPIRIT Svetovne turisticne nagrade Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja ITM izvoz trgovanje Internautica srecanja poslovanje na tujem Šenkova domacija Dan odprtih vrat Odložena kava Mladi projektni managerji Eko reli mladina turistični vodnik po Sloveniji grobovi mračnjaški turizem pokopališča turistično vodenje Žale film predsyavitev Svetovni ekonomski forum turizmu prijazne države Izzivi gospodrskega razvoja 2013 Baloni PGZ Izzivi za razvoj kulturnega turizma Avstralija Najboljše službe na svetu Hoteli IKT- predlogi izročilo rimska vas baddest bucket list Biggest helikopter hotspot iz zraka kvadrokopter multicopter nepremicnina ortofoto Vipavska dolina 360 autocamp avio camp copter spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) doživljajske delavnice eko turizem panoramsko vinski turizem digitalna foto trzenje zajem zračne "IKT-predlogi" turistične privlačnosti Razglednice JVZ Azija restavracije zadovoljstvo kava inženirstvo torba vročina zabojniki ne pozabi opomnik všeč? spanje zima slovensko podeželje Razvojna delavnica aktivni oddih Soča vas gugalnica EuroBasket Global Feast festivalski turizem glasba LED globusi LED lučke sijoča tehnologija sijoči globusi prenova solinarske hišice EEA grants nevladne organizacije 100.obletnice prve svetovne vojne Društvo mladih v turizmu Turizem v zidanicah T-lab Snovalec strunjan ekološki splavi sejmi SPIRIT Slovenija čokolada workshop portal mesta Vivi Nova Gorica JAPTI tuji investitorji domačini informiranje organizacija porok team building elektronski vodič komunikacije Lokve dobra ideja Osp EU RR_INT/2014 konference Trst Mediteran slovenian coast interaktivna razstava soška fronta-prva svetovna vojna iskalnik IST vonj ženska impact tourism čutila kraj mesto senses vonji paket promocija Ljubljana za Kitajce promocija na oddaljenih trgih podaljševanje nočitev tuji turisti #Kolesarskisvet #kolesarskiizleti piknik brezplačni turistični vodnik Kraški rob plezalne počitnice športno plezanje SPOZNAVANJE SLOVENIJE Melania Trump Navidezna resničnost Sevnica Virtualna realnost Virtualna resničnost polaroidna fotografija spomini urbanizem I still feel Slovenia Visit Maribor Vivid city Maribor Živo Mesto Maribor Pehtran Zmaj Memento Ljubljana PodLjubljano Idrija Mestni trg ohranjanje kulturne dediščine oživljanje mestnih jeder pop up lokal kombinat staro mestno jedro Studio Koder d.o.o. Tanja Andder temporary store Vladimir Andder začasna trgovina Chat interaktivni zemljevid labirint sejalec 2016 integralni eko-karavaning produkt povezovanje turističnih ponudnikov zabaven in inovativen koncept zelena slovenija zelene destinacije parfum senzorialno winetourism wineculture kulturni center lokalna kulinarika medgeneracijsko povezovanje slovenia360 360 panorama slovenia360.si naravoslovni tuirzem escape destinacija igrifikacija muzejev igrifikacija v turizmu Koroška koroška glasba Koroška hiša Pri lipi Koroška kulturna dediščina koroška tehnična dediščina koroški splavarji kulinarični spust splavarjenje #hotelmond #hit #vinskihotel #greenfield #turizem #destinacija #štajerska društveno življenje Notranjska bunker kočevsko hackathon silver tourism turizem za starejše nova ponudba povezanost ponudnikov Art Bio-Architecture Camping Community Belonging Food Forest Forest Gardening Handcrafting Karst Local Market Organic Food Permaculture Research Volunteering Workshops Zero Miles Food Dnevnik Slovenska pot naravoslovni turizem jedilni tekstil Sladkorna čipka nepovratna sredstva dravska dolina kopanje naravno čiščenje kopalne vode atraktivnost Istra zelene rešitve biološki bazen dogodek fashion hangar družbena omrežja Jazz Kamp Kranj Vinski scenosled #DHfashion izdelki pridelki Polhograjska graščina razvoj turistične ponudbe kulinarična tematska pot Polhov Gradec unlock unlock ljubljana escape room enigmarium igre koncert emona forum zero-energy robotika persone lan škofljica avtentičnost Ivan Cankar Slovenska turistična organizacija aktivnosti doživetja zaledje Radlje ob Dravi vodni park Vodni park Radlje ob Dravi igloo dogodivščina enigmarium escape igloo iglu enogastronomija krožna vožnja med ponudniki kulinarični turizem nova doživetja okusi Goriške povezovanje destinacije turistična ponudba Goriške Veseli GOGO bus #glamping #Keltskehiške #rekaKolpa #inovacija #ekoturizem pustolovščina Trbovlje poslovna konferenca na lepše samooskrba popotništvo moški etis turistična agencija turistični forum digitalno trženje sejem match-making izzivi instagram kategorizacija znaki hišni ljubljenček klasifikacija avtohtono kuharske veščine osnovnošolci les ročno delo savna Foto-turistični vodnik Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo Inovativno marketinško orodje Invencija Promocija slovenske turistične ponudbe Slovensko-britanski tandem SnappGuides Socialna skupnost profesionalnih fotografov pasji turizem počitnice s psom Bohinjsko footgolf 360° kamera fisheye giroptic turistične vsebine turistični avtobus BA mobile British Airways free-of-charge high added value ICT information Innovative tourist offer izobraževalni turizem slovar mobility načrtovanje poti new tourist product novi turistični produkti okoljska ozaveščenost responsible tourism sustainable development sustainable tourism sustainable transport trajnostni transport storytelling branding kozolec Layar muzej na prostem Občina Šentrupert Rupert Gole toplar orodje Bookick.com apartmaji v naravi eko apartmaji kuharski izziv Harley DAvidson potovanja z motorjem bohinj eko hotel tujska soba monografija fonda po kreativni poti do praktičnega znanja brda Radovljica turističen produkt Hiša! Rajzefiber biro Živa dvorišča inovativni pristop v turizmu zeleni ponudnik v zeleni prestolnici zeleno podeželje inovativno Petoviona razvajanje velneški center festINNO Case Study ideje Turizmijada popri pop-up national geographic kajak reka Temenica veslanje Escape the trailer Lockless Pobeg iz prikolice room escape Bled Room Escape Bled Lockless interdisciplinarnost mir uganke ponudba za individualne goste snovalec 2016 kulturni turizem izračuni potrošnja jadransko-jonski program zemljevid pustolovska igra snovalec2009 re-invencija potopis sodelovanje cosme kulinarična novost avtoštop apartmaji Dvor Jezeršek Gostilna Krištof ideja za darilo Jezeršek Catering Krvavec zanimivost 3D risbe 3D street art skupna tržna znamka botel kamp ekskurzija ric bela krajina od Alp do Jadrana osebna doživetja osebni organizator Pot miru co-working izmenjave podeželjski co-working produktivna relaksacija sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj Experience Gay Lesbian LGBT krajina #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec FENNECteam Gremo v Mongolijo odprava socializem Tito Velenje električna mobilnost črnomelj application brezplačno cities deseasonalisation of tourism environmental awareness Slakfest banka denar poročno darilo rojstnodnevno darilo turistična kartica poslovno povezovanje Hrastovlje skupna vstopnica Disney DisneyExperience Magic Band Wi-Fi Koreja North Korea Travel Pyongyang microsoft pogovor prevajanje skype cviček Novo mesto pohod revija harmonikarskih skupin in orkestrov Trška gora zidanice Cook Eat Slovenia Culinary Slovenia kulinarične delavnice turistična podjetja Potovanje okrog sveta projektno delo prva svetovna vojna domotika knjiga Škofja Loka posel Rusija Občina piran skladišča soli zvestoba praksa kickstarter udobje management zbornik orodja politike vlak študijski krožek turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način železnica Libanon vojne branje monsun tržne znamke Moskva prihodi tindeks QR kode Strategija razvoja slovenskega turizma Tourism review znanje države zaslužki konkurenčnost Wikipedia tematski park ladijce prevoz "IKT-predlogi" spletna stran glasbeni festivali šotor vrečke za smeti mlad podjetnik modna oblačila potujoči butik trg ugodne cene unikati "IKT-predlogi" posebna očala ohranjeni spomini rešitev prostorske stiske more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...