www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
POZIV SEJALEC 2012
Na podlagi 45. člena statuta Slovenske turistične organizacije
z dne 31. 5. 2010 in na podlagi Poslovnika o delu Komisije
za podeljevanje nagrade sejalec z dne 1. 3. 2011

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja STO
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA

Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma. 


NAMEN SEJALCA

Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti Slovenske turistične organizacije, Slovenije in Evrope.


PODELITEV SEJALCA

Slovenska turistična organizacija bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila nagrado sejalec. Nagrado sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si STO pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru komisije za vstop v finalni izbor. 

Slovenska turistična organizacija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2012).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2012 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. STO mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2012 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne. 

 
POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.            Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2011.
2.            Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.            Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen sejalca).
4.            Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).


VAROVANJE PODATKOV

 

STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.

S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko STO navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.POTEK OCENJEVANJA IN KOMISIJA

1.            Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.            Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.            V končnem izboru bo med finalisti komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2012.


OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011)


ODDAJA PRIJAV

Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane vloge.

Poslane dokumentacije in prilog STO ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.


REZULTATI

Slovenska turistična organizacija bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.


NAGRADE SEJALEC 2012

SEJALEC 2012 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2013 
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh 7-ih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2012 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2012 PREJMEJO
- celoletno brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si


LETNI NAČRT

27. september
objava poziva
pričetek zbiranja prijav

22. oktober
rok za oddajo prijav

november
obvestilo o izbiri polfinalistov

november / december
obiski polfinalistov na terenu

december
izbira finalistov in zmagovalca poziva
razglasitev finalistov in sejalca 2012


Datum: 25. 9. 2012                                                                                mag. Maja Pak, direktorica STO

Oznake

sejalec snovalec turizem inovacije promocija inovativnost snovalec2011 kulturna dedišcina sofinancerji mladi zahtevno IKT partnerji podeželje atrakcije kulinarika btps-izzivi slovenija rekreacija BTPS niše kupci zdravje podporna okolja Ljubljana hotelirstvo gostinstvo eko Slovenija jugozahod IKT-predlogi inovativna turisticna ponudba networking enostavno organiziranje potovanj sejalec2013 podjetništvo brezplacno nastanitev izobraževanje sejalec2012 sejalec2011-predprijava razpis šport mladi za turizem btps-izzivi-2011 trajnostni turizem investicija destinacije t-lab finance raziskave in razvoj btps-izzivi-2012 travelzoom2011 sejalec2013prijava btps-izzivi-2010 razvoj oprema deluje izziv-Kompas kolesarjenje transport storitev turisticna ponudba sejalec2014 umetnost sejalec2011 študentski snovalec2011 študentski snovalec snovalec2014 sejalec 2012 prijava socialno podjetništvo podarjam konferenca snovalec 2010 destinacijski management novost zeleno prireditve raziskave sejalec2010 narava hotel MOK-2011 mobilne aplikacije t-lab-snovalec2013 atrakcija kulturna dediščina turistični produkt trendi T-lab mladi Evropska komisija delavnice pohodništvo potovanja aplikacija sinergetik2011 nagrada snovalec2015 sinergetik dostopni turizem povezovanje dogodki promocija turizma snovalec 2009 invencije ideja poziv Razpisi zgodbe svetovanje ekologija StartUp nagrade kakovost doživetje prostovoljstvo Inovacijski tabor-rešitve erasmus za mlade podjetnike trženje aktivni turizem btps-travel-blog spletno oglaševanje dedišcina trajnostno naravna dedišcina poklici ekološka osveščenost prehrana priložnosti PTP trajnost video družinski turizem socialna omrežja velnes delavnica Slovenski forum inovacij brezplačna priložnost mobilnost crowdfunding predstavitve vodenje T-lab-mladi posveti luksuz splet čezmejno sodelovanje spletna stran digitalizacija romantika turizem v Sloveniji Slovenija zahod obala kultura ekoturizem animacija Bled odgovorni turizem kras wellness portal izleti certifikat novi turisticni produkti snovalec2012 naravne lepote trajnostni razvoj voda zeleni turizem izziv-antiq promocija turizma doma in v tujini varstvo okolja QR inovacija ribolov izziv-mysloveniainfo.com festivali samski inoturbar green-love zaposlovanje youth hostel blagovna znamka gostinska ponudba programi smucanje adrenalin Slovenija vzhod svet otroci kulturno-zgodovinska dediščina avanturistično potovanje kreativnost natečaj turistična ponudba Fotografije mednarodni turizem invalidi naravna in kulturna dediščina inovativni koncept UNWTO letalo kampiranje Kolo namestitev dobrodelnost Kitajska Tehnološki park Ljubljana natecaj okolje Dolenjska turisti marketing poslovni model seniorji restavracija mesta pametni telefon informacije hint-lab moški mreženje rezervacija ulysses TIP transnacionalno sodelovanje sejalec2015 btps-kava kuharski trendi kulinarično doživetje večerja rezervacije zadovoljstvo gostov revija Koper zabaviščni park smartphone namestitve Kavarna krapolov muharjenje ribištvo spletno trženje podjetniški dnevnik AREA Trieste anketa apiterapija muzej slovenska hrana internet socialni turizem narodno zabavna glasba itinerariji Dežela kozolcev prihodnost predavanja kombi MyDestination Lojze Slak Portorož Travel Zoom MGRT Subvencije za zagon podjetij Evropska unija sredstva Podjetna primorska Društvo planet zemlja Eko konferenca Italija mreža tujina PTUJ Razvojna delavnica za turistične začetnike Študijska štipendija app električni avtomobil potovanje po Sloveniji ograja za kolesa Izola ekološki turizem dediščina lokalna doživetja hostel Delo na kmetiji fotografija ponudba snemanje aktivne počitnice industrijska dediščina zgodovina Japonska organiziranje podjetje poroka trend poslovni načrt prepoznavnost kolesarstvo Eko kamp okolju prijazna investicija vodeni izleti tematska potovanja Tablični računalniki intelektualna lastnina Predlogi raziskav igralništvo morje nepremicnine vkljucevanje zaposlitev razlicnost desezonalizacija turizma konjeništvo Piran soline inovativna tiristicna ponudba mladinski hotel turisticne informacije STO Maribor potovanje zabava nevromarketing tematski turizem statistika plezanje Promocija turizma v tujini sinergije in povezave vinska cesta lokalni ponudniki ljubezen GPS družabni mediji mobilna tehnologija visoka dodana vrednost arhitektura vino invest in slovenia znamka innovation service bela krajina ribiški turizem snovalec 2011 content marketing ecoguerilla already functioning new product idea offered gratis park slepi in slabovidni ucna pot kompas dež ohranjanje virov odgovorno jame jamski turizem okoljska ozavešcenost ruski trg I feel Slovenia Zdravilišce Radenci društvo študenti turisticni vodniki t-lab delavnice uresniceno sejalec 2012 pijava mreže Vesna vestni turizem slow medicinski turizem turisticna agencija academica turistica spletna omrežja interaktivno model kakovosti snovalec2010 baza pocitnice kolesarske pocitnice kolesarske pocitnice z nahrbtnikom planinske koce Alpe Porocni turizem višja dodana vrednost porocna industrija jezera gradovi povezovanje obcin in regij Vila Dane aktivne pocitnice jamarstvo tecaji tematski tedni toplice tic cebelarski turizem splet 2.0 slogan ustvarjalnost integriran produkt izkustevni turizem facebook povezovanje turisticnih ponudnikov etnologija izziv-CentrSource Bohinj Kranjska Gora turisticni vodic ogledi apartma na vodi kadri usposabljanje potovalna agencija muzej solinarstva dinamicni vzorci neodvisnost premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir dobicek jedilni list Mariborsko Pohorje samostojnost oglaševanje programska oprema countryside cultural heritage destination management slovenia trip organisation promotion naravna gradnja permakultura ekoremediacije ekovas Robidišce Napovednik prireditev festivalske pocitnice turizem=podeželje-šport-kultura mednarodno prostovoljstvo soizvajalci testiranje sofinancerje patnerji sofnancerji poletje povratna informacija etika razprave Slovenija jugovzhod nizkocenovni leti Slovenija jug cloveški viri Društvo mladih v turizmu Turizem v zidanicah T-lab Snovalec strunjan ekološki splavi sejmi SPIRIT Slovenija čokolada workshop EEA grants nevladne organizacije 100.obletnice prve svetovne vojne integralno-turistični produkt interaktivna razstava EuroBasket Global Feast festivalski turizem glasba LED globusi LED lučke sijoča tehnologija sijoči globusi prenova solinarske hišice soška fronta-prva svetovna vojna iskalnik IST RR_INT/2014 bivak Osp EU konference Trst Mediteran slovenian coast kino vinski turizem uresničitev ideje Vipavska dolina organizacija porok team building elektronski vodič komunikacije Lokve dobra ideja trzenje zajem zračne maraton slovenska Istra eko turizem nastanitve helikopter hotspot iz zraka kvadrokopter multicopter nepremicnina ortofoto panorama panoramsko spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) doživljajske delavnice digitalna foto 360 autocamp avio camp copter Razvojna delavnica aktivni oddih Soča vas gugalnica slovensko podeželje Razglednice JVZ Azija turistične privlačnosti restavracije mlad podjetnik modna oblačila potujoči butik trg ugodne cene unikati solarna energija "IKT-predlogi" posebna očala ohranjeni spomini rešitev prostorske stiske zadovoljstvo kava inženirstvo vročina zabojniki ne pozabi opomnik všeč? torba znamenitosti spanje zima izročilo srecanja Hoteli IKT- predlogi Gastronomija PGZ Izzivi za razvoj kulturnega turizma Avstralija Najboljše službe na svetu domačini informiranje Nova Gorica portal mesta Vivi Nova Gorica Svetovni ekonomski forum turizmu prijazne države Izzivi gospodrskega razvoja 2013 Baloni JAPTI tuji investitorji razvoj podeželja mladina turistični vodnik po Sloveniji grobovi mračnjaški turizem pokopališča turistično vodenje Žale film predsyavitev rimska vas baddest bucket list Biggest spletni marketing Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja ITM izvoz trgovanje poslovanje na tujem Šenkova domacija Dan odprtih vrat Odložena kava Mladi projektni managerji Internautica Univerza na primorskem Konfucijski inštitut Eko reli tolmin Financna sreda hostel Tresor EU marjetica T-lab eksperimentiranje Vesoljski turizem EDEN SPIRIT Svetovne turisticne nagrade Ameriška Ambasada poslovni nacrt Družinski center Mala ulica vrtec bovec javni razpis kobarid gledališce Goodplace Kuwait Ritz International Rudolfov splav manj privilegirane socialne skupine arabska pomlad Egipt In memoriam Virgin Galactic LIFE+ Golden Zoom Ustvarjalnik TED borza conventa Future leaders forum borza IMTEC terme krka zdravilišce rogaška zdravstveni turizem Obcina Šentrupert Kompas NM letenje korupcija Praga Berlin lokalno prebivalstvo Francija hišice na drevesu Normandija aplikacije potopisni veceri pridobivanje sredstev C. David Conner Predjamski grad 21.december maji Mehika degradirana obmocja Jeruzalem zasebne investicije Slakfest banka denar active holiday active tourism application brezplačno cities deseasonalisation of tourism environmental awareness environmental protection free-of-charge high added value ICT information Innovative tourist offer inovativna turistična ponudba mobility načrtovanje poti new tourist product novi turistični produkti okoljska ozaveščenost responsible tourism sustainable development sustainable tourism sustainable transport trajnostni transport storytelling branding kozolec Layar muzej na prostem Občina Šentrupert Rupert Gole toplar orodje Bookick.com Dvor Jezeršek Gostilna Krištof ideja za darilo Jezeršek Catering Krvavec botel kamp ekskurzija študijski krožek turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način železnica projektno delo prva svetovna vojna vlak zvestoba praksa kickstarter udobje management zbornik turistična podjetja Potovanje okrog sveta domotika energetska učinkovitost orodja politike zanimivost 3D risbe 3D street art skupna tržna znamka gozd selfness #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec FENNECteam Gremo v Mongolijo odprava socializem Tito Velenje električna mobilnost črnomelj pravljice ric bela krajina od Alp do Jadrana osebna doživetja osebni organizator Pot miru co-working izmenjave podeželjski co-working produktivna relaksacija sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj Experience Gay Lesbian LGBT krajina knjiga Škofja Loka posel Rusija Občina piran skladišča soli Libanon vojne branje prihodi tindeks Indija monsun tržne znamke Moskva Wikipedia tematski park ladijce prevoz "IKT-predlogi" spletna stran glasbeni festivali šotor vrečke za smeti "IKT-predlogi" QR kode Strategija razvoja slovenskega turizma Tourism review znanje države zaslužki konkurenčnost turistična kartica poslovno povezovanje pivo Hrastovlje skupna vstopnica Disney DisneyExperience Magic Band Wi-Fi Koreja North Korea Travel Pyongyang microsoft pogovor prevajanje skype cviček Novo mesto pohod revija harmonikarskih skupin in orkestrov Trška gora zidanice Cook Eat Slovenia Culinary Slovenia kulinarične delavnice turistične vsebine turistični avtobus BA mobile British Airways letalski promet družbena odgovornost izobraževalni turizem slovar večerja na zajli nanoturizem poročno darilo rojstnodnevno darilo kulinarična novost avtoštop znaki avtohtono kuharske veščine osnovnošolci les ročno delo savna Foto-turistični vodnik Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo Inovativno marketinško orodje Invencija Promocija slovenske turistične ponudbe Slovensko-britanski tandem SnappGuides Socialna skupnost profesionalnih fotografov pasji turizem počitnice s psom Bohinjsko footgolf igra inovativno Petoviona razvajanje velneški center start-up festINNO Case Study ideje Turizmijada Gozdni selfness sodelovanje tehnologija sejem turizem in prosti čas digitalno trženje sharing economy pop-up priložnost popri katalog raziskava national geographic pospeševalnik etis turistična agencija turistični forum oecd match-making 360° kamera fisheye giroptic poslovna konferenca na lepše samooskrba popotništvo izzivi more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...