www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
POZIV SEJALEC 2012
Na podlagi 45. člena statuta Slovenske turistične organizacije
z dne 31. 5. 2010 in na podlagi Poslovnika o delu Komisije
za podeljevanje nagrade sejalec z dne 1. 3. 2011

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja STO
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA

Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma. 


NAMEN SEJALCA

Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti Slovenske turistične organizacije, Slovenije in Evrope.


PODELITEV SEJALCA

Slovenska turistična organizacija bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila nagrado sejalec. Nagrado sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si STO pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru komisije za vstop v finalni izbor. 

Slovenska turistična organizacija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2012).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2012 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. STO mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2012 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne. 

 
POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.            Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2011.
2.            Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.            Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen sejalca).
4.            Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).


VAROVANJE PODATKOV

 

STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.

S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko STO navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.POTEK OCENJEVANJA IN KOMISIJA

1.            Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.            Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.            V končnem izboru bo med finalisti komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2012.


OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011)


ODDAJA PRIJAV

Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane vloge.

Poslane dokumentacije in prilog STO ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.


REZULTATI

Slovenska turistična organizacija bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.


NAGRADE SEJALEC 2012

SEJALEC 2012 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2013 
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh 7-ih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2012 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2012 PREJMEJO
- celoletno brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si


LETNI NAČRT

27. september
objava poziva
pričetek zbiranja prijav

22. oktober
rok za oddajo prijav

november
obvestilo o izbiri polfinalistov

november / december
obiski polfinalistov na terenu

december
izbira finalistov in zmagovalca poziva
razglasitev finalistov in sejalca 2012


Datum: 25. 9. 2012                                                                                mag. Maja Pak, direktorica STO

Oznake

sejalec snovalec turizem inovacije promocija inovativnost snovalec2011 kulturna dedišcina mladi sofinancerji IKT zahtevno slovenija kulinarika podeželje partnerji atrakcije btps-izzivi BTPS rekreacija niše kupci zdravje Ljubljana podporna okolja inovativna turisticna ponudba hotelirstvo eko gostinstvo IKT-predlogi Slovenija jugozahod networking organiziranje potovanj enostavno sejalec2013 podjetništvo brezplacno nastanitev trajnostni turizem izobraževanje razpis sejalec2012 sejalec2011-predprijava šport mladi za turizem destinacije finance t-lab btps-izzivi-2011 novost raziskave in razvoj sejalec2013prijava travelzoom2011 investicija btps-izzivi-2012 btps-izzivi-2010 razvoj transport oprema deluje snovalec2014 turisticna ponudba izziv-Kompas kolesarjenje sejalec2014 storitev nagrada sejalec2015 študentski snovalec2011 turistični produkt umetnost sejalec2011 študentski snovalec atrakcija narava snovalec2015 konferenca zeleno kulturna dediščina sejalec2010 sejalec 2012 prijava podarjam raziskave socialno podjetništvo trendi aplikacija snovalec 2010 destinacijski management ekoturizem Evropska komisija hotel prireditve mobilne aplikacije t-lab-snovalec2013 MOK-2011 delavnice pohodništvo povezovanje T-lab mladi doživetje sinergetik2011 promocija turizma zgodbe potovanja sinergetik trajnostno ekologija trajnost dostopni turizem snovalec 2009 invencije Razpisi zeleni turizem ideja dogodki poziv svetovanje prostovoljstvo kakovost Inovacijski tabor-rešitve socialna omrežja snovalec2016 wellness ekološka osveščenost naravna dedišcina družinski turizem portal aktivni turizem StartUp nagrade prehrana trajnostni razvoj kultura dedišcina erasmus za mlade podjetnike video spletno oglaševanje poklici velnes PTP priložnosti start-up trženje btps-travel-blog delavnica inovativni koncept posveti crowdfunding lokalna doživetja obala splet naravna in kulturna dediščina luksuz odgovorni turizem otroci promocija turizma doma in v tujini zaposlovanje Kitajska turizem v Sloveniji voda predstavitve festivali čezmejno sodelovanje vodenje kreativnost romantika certifikat T-lab-mladi spletna stran animacija brezplačna priložnost Slovenija zahod naravne lepote Slovenski forum inovacij hint-lab UNWTO izleti novi turisticni produkti digitalizacija Maribor Bled mobilnost snovalec2012 turistična ponudba inovacija kras inoturbar adrenalin samski poslovni model mesta Fotografije anketa okolje namestitev pametni telefon Gozdni selfness rezervacije youth hostel izziv-antiq smucanje natečaj informacije restavracija mednarodni turizem Kolo invalidi marketing varstvo okolja kampiranje green-love Dolenjska letalo kulinarično doživetje programi seniorji kulturno-zgodovinska dediščina tujina QR Slovenija vzhod statistika natecaj ekološki turizem gostinska ponudba avanturistično potovanje Tehnološki park Ljubljana blagovna znamka svet dobrodelnost izziv-mysloveniainfo.com turisti ribolov aktivne počitnice pravljice Promocija turizma v tujini narodno zabavna glasba environmental protection ulysses tematski turizem slovenia inovativna turistična ponudba vino Evropska unija slovenska hrana transnacionalno sodelovanje innovation namestitve muharjenje uresničitev ideje kuharski trendi Predlogi raziskav sejalec2016 active tourism Podjetna primorska Travel Zoom solarna energija sredstva turizem in prosti čas prihodnost ograja za kolesa mreženje razlicnost poletje predavanja zabava pospeševalnik itinerariji trend escape room soline znamenitosti katalog kombi lokalni ponudniki snemanje industrijska dediščina letalski promet podjetniški dnevnik inovativna tiristicna ponudba mobilna tehnologija poroka PTUJ ljubezen Izola turisticne informacije MGRT spletno trženje podjetje Italija znamka vkljucevanje krapolov moda nevromarketing potovanje po Sloveniji turizem=podeželje-šport-kultura zadovoljstvo gostov TIP sharing economy Japonska bela krajina Razvojna delavnica za turistične začetnike AREA Trieste Delo na kmetiji planinske koce spletni marketing tematska potovanja zgodovina ponudba visoka dodana vrednost Tablični računalniki večerja arhitektura Eko kamp sinergije in povezave smartphone interaktivno btps-kava Eko konferenca plezanje MyDestination Koper hostel Piran Subvencije za zagon podjetij prepoznavnost okolju prijazna investicija mladinski hotel gozd Lojze Slak app Študijska štipendija desezonalizacija turizma ribištvo vodeni izleti service GPS dediščina ekovas moški kolesarstvo STO organiziranje rezervacija Kavarna active holiday zaposlitev internet vinska cesta potovanje revija content marketing apiterapija električni avtomobil raziskava intelektualna lastnina Dežela kozolcev Portorož zabaviščni park ribiški turizem socialni turizem evropska sredstva Društvo planet zemlja morje oecd poslovni načrt fotografija nepremicnine nanoturizem mreža priložnost Indija družabni mediji konjeništvo javni razpis igralništvo muzej invest in slovenia selfness Tito sustainable tourism vinski turizem trzenje snovalec2010 kategorizacija gledališce trg samooskrba izročilo Turizem v zidanicah inovativni pristop v turizmu zima footgolf dobicek mreže od Alp do Jadrana produktivna relaksacija tic Krvavec izziv-CentrSource etnologija torba izobraževalni turizem vojne tematski park banka cebelarski turizem EuroBasket testiranje Golden Zoom turizmu prijazne države zidanice Handcrafting Konfucijski inštitut Dan odprtih vrat Jeruzalem camp skype razvoj podeželja študijski krožek ekskurzija snovalec2009 brda lokalno prebivalstvo slovenian coast toplar gozdni pobeg promotion 100.obletnice prve svetovne vojne degradirana obmocja avio conventa slovensko podeželje spletna omrežja kava Šenkova domacija tindeks LGBT šotor jamarstvo Francija jadransko-jonski program Napovednik prireditev Virgin Galactic železnica turisticna agencija tuji investitorji Vesoljski turizem #DHfashion model kakovosti skladišča soli Slovensko-britanski tandem Berlin hostel Tresor Izzivi za razvoj kulturnega turizma konference sejem Case Study monografija Zero Miles Food cultural heritage eko apartmaji Escape the trailer nepovratna sredstva nastanitve zračne facebook novi turistični produkti Zdravilišce Radenci energetska učinkovitost povezovanje turisticnih ponudnikov Kompas NM brezplačno kulinarična novost doživljajske delavnice academica turistica film komunikacije microsoft poslovna konferenca Vesna Internautica ITM interaktivna razstava les manj privilegirane socialne skupine tolmin T-lab eksperimentiranje prenova dinamicni vzorci turistični vodnik po Sloveniji Art sofnancerji slogan Egipt 21.december aplikacije Strategija razvoja slovenskega turizma vlak fashion Biggest prevoz zeleno podeželje jedilni list kolesarske pocitnice z nahrbtnikom turisticni vodniki Baloni ne pozabi Culinary Slovenia inovativno jamski turizem baza festivalski turizem trajnostni transport Odložena kava tržne znamke Experience pustolovska igra Slovenija jug already functioning new product nepremicnina zvestoba dodana vrednost Koreja sofinancerje kadri družbena omrežja Gastronomija zabojniki iz zraka digitalno trženje Research naravoslovni turizem reka Temenica poslovni nacrt Vivi Nova Gorica ekološki splavi velneški center Hiša! potovanja z motorjem višja dodana vrednost Svetovne turisticne nagrade društvo Gremo v Mongolijo poslovno povezovanje mir room escape Bled sejalec 2012 pijava mlad podjetnik črnomelj rojstnodnevno darilo Inovativno marketinško orodje integriran produkt terme krka maraton aktivni oddih mobility Libanon posel podeželjski co-working Potovanje okrog sveta Alpe razprave Osp BA mobile LED lučke sustainable development ohranjanje virov nevladne organizacije Slakfest branding avtohtono Wikipedia Jezeršek Catering združevanje Trška gora programska oprema pocitnice pokopališča SnappGuides Živa dvorišča igra zeleni ponudnik v zeleni prestolnici nizkocenovni leti zajem znaki bovec Goodplace restavracije praksa T-lab Snovalec ICT ekoremediacije destination management Velenje cities new tourist product Workshops rešitev prostorske stiske Disney kulturni turizem Porocni turizem Avstralija inženirstvo turistični forum I feel Slovenia Praga Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja domačini potopisni veceri soška fronta-prva svetovna vojna fonda Vinski scenosled dobra ideja turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način Ustvarjalnik ugodne cene domotika borza workshop Predjamski grad kino Bohinj Občina Šentrupert cosme vrečke za smeti Lesbian Robidišce turistično vodenje hišice na drevesu slow všeč? nova ponudba Food Forest odgovorno poslovanje na tujem zaslužki popri potopis mednarodno prostovoljstvo Mehika autocamp družbena odgovornost co-working izmenjave iskalnik revija harmonikarskih skupin in orkestrov kozolec ideja za darilo tehnologija razvajanje ustvarjalnost ohranjeni spomini skupna tržna znamka jedilni tekstil zdravilišce rogaška načrtovanje poti skupna vstopnica študenti vrtec Room Escape Bled Lockless na lepše jezera odprava Rajzefiber biro izkustevni turizem JVZ Azija sijoča tehnologija slovenska Istra trip organisation JAPTI EU Pyongyang British Airways "IKT-predlogi" spletna stran kulinarične delavnice družine knjiga North Korea Travel izračuni patnerji ecoguerilla Gostilna Krištof okoljska ozaveščenost medicinski turizem glasba gradovi Ritz International #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec uresniceno Obcina Šentrupert Innovative tourist offer orodja pasji turizem rimska vas Trst Future leaders forum Magic Band ideje aerodrom zemljevid Nova Gorica helikopter environmental awareness match-making Foto-turistični vodnik Dnevnik soizvajalci letenje kuharske veščine povezovanje obcin in regij Lockless naravna gradnja "IKT-predlogi" snovalec 2011 kobarid kuharski izziv Radovljica turistične vsebine Organic Food Mladi projektni managerji Gay hangar opomnik turisticni vodic maji 360 pohod Community Belonging panoramsko klasifikacija QR kode 3D street art Razglednice Pot miru giroptic gugalnica Petoviona In memoriam toplice grobovi Moskva C. David Conner digitalna muzej solinarstva Lokve čokolada korupcija RR_INT/2014 muzej na prostem veslanje ruski trg vestni turizem okoljska ozavešcenost države ucna pot TED high added value Jazz Kamp Kranj Volunteering Hoteli Financna sreda turistična agencija ročno delo povratna informacija Škofja Loka Socialna skupnost profesionalnih fotografov t-lab delavnice FENNECteam turistična kartica information popotništvo strunjan Mediteran Harley DAvidson mobilna aplikacija Pobeg iz prikolice SPIRIT električna mobilnost deseasonalisation of tourism poročno darilo DisneyExperience Gorenjska usposabljanje Rudolfov splav denar Normandija slovar Global Feast IST avtoštop Layar dež arabska pomlad spanje Bohinjsko Slovenija jugovzhod ladijce instagram ric bela krajina jame branje sustainable transport Svetovni ekonomski forum udobje mladina povezanost ponudnikov Forest Gardening Vila Dane sijoči globusi krajina ogledi re-invencija unikati konkurenčnost po kreativni poti do praktičnega znanja spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) Kranjska Gora Rupert Gole Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo EU marjetica Žale informiranje organizacija porok dogodek hotspot Turizmijada Slovenska pot Razvojna delavnica gozdne Najboljše službe na svetu zasebne investicije socializem večerja na zajli Hrastovlje zdravstveni turizem eko turizem prva svetovna vojna Promocija slovenske turistične ponudbe Društvo mladih v turizmu team building interdisciplinarnost srecanja turistična podjetja application etis trgovanje Občina piran IKT- predlogi SPIRIT Slovenija Sladkorna čipka Družinski center Mala ulica turistične privlačnosti potujoči butik festivalske pocitnice kamp Eko reli znanje samostojnost Novo mesto tematski tedni vročina pop-up aktivne pocitnice Univerza na primorskem oglaševanje premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir savna potovalna agencija zadovoljstvo foto "IKT-predlogi" posebna očala prevajanje slepi in slabovidni pridobivanje sredstev free-of-charge apartma na vodi PGZ multicopter festINNO tujska soba Ameriška Ambasada predsyavitev orodje Bookick.com pogovor kajak sodelovanje Tourism review national geographic neodvisnost solinarske hišice cviček Bio-Architecture integralno-turistični produkt kvadrokopter osnovnošolci bohinj eko hotel Permaculture izvoz Kranj park prihodi management Mariborsko Pohorje kompas monsun sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj splet 2.0 Cook Eat Slovenia Karst tecaji Izzivi gospodrskega razvoja 2013 copter botel Soča zanimivost idea offered gratis ortofoto osebna doživetja kolesarske pocitnice Wi-Fi 360° kamera izzivi letališče Local Market storytelling Dvor Jezeršek EDEN zbornik cloveški viri panorama hišni ljubljenček permakultura vas osebni organizator fisheye mračnjaški turizem responsible tourism potrošnja etika countryside Vipavska dolina LED globusi bivak glasbeni festivali turistični avtobus apartmaji v naravi zelene rešitve modna oblačila projektno delo baddest bucket list Invencija počitnice s psom LIFE+ EEA grants kickstarter Kuwait 3D risbe Camping borza IMTEC sejmi portal mesta turističen produkt porocna industrija Rusija politike elektronski vodič pivo uganke more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...