www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenščina
POZIV SEJALEC 2012
Na podlagi 45. člena statuta Slovenske turistične organizacije
z dne 31. 5. 2010 in na podlagi Poslovnika o delu Komisije
za podeljevanje nagrade sejalec z dne 1. 3. 2011

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja STO
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA

Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma. 


NAMEN SEJALCA

Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti Slovenske turistične organizacije, Slovenije in Evrope.


PODELITEV SEJALCA

Slovenska turistična organizacija bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila nagrado sejalec. Nagrado sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si STO pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru komisije za vstop v finalni izbor. 

Slovenska turistična organizacija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2012).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2012 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. STO mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2012 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne. 

 
POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.            Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2011.
2.            Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.            Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen sejalca).
4.            Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).


VAROVANJE PODATKOV

 

STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.

S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko STO navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.POTEK OCENJEVANJA IN KOMISIJA

1.            Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.            Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.            V končnem izboru bo med finalisti komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2012.


OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011)


ODDAJA PRIJAV

Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane vloge.

Poslane dokumentacije in prilog STO ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.


REZULTATI

Slovenska turistična organizacija bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.


NAGRADE SEJALEC 2012

SEJALEC 2012 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2013 
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh 7-ih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2012 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2012 PREJMEJO
- celoletno brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si


LETNI NAČRT

27. september
objava poziva
pričetek zbiranja prijav

22. oktober
rok za oddajo prijav

november
obvestilo o izbiri polfinalistov

november / december
obiski polfinalistov na terenu

december
izbira finalistov in zmagovalca poziva
razglasitev finalistov in sejalca 2012


Datum: 25. 9. 2012                                                                                mag. Maja Pak, direktorica STO

Oznake

sejalec snovalec turizem inovacije inovativnost promocija kulturna dedišcina snovalec2011 mladi sofinancerji slovenija kulinarika IKT zahtevno podeželje atrakcije partnerji Ljubljana btps-izzivi inovativna turisticna ponudba BTPS rekreacija niše zdravje kupci hotelirstvo podporna okolja gostinstvo eko trajnostni turizem IKT-predlogi Slovenija jugozahod networking organiziranje potovanj sejalec2013 enostavno podjetništvo nastanitev brezplacno novost razpis izobraževanje šport sejalec2012 sejalec2011-predprijava destinacije mladi za turizem finance investicija t-lab btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 sejalec2013prijava raziskave in razvoj razvoj turisticna ponudba transport btps-izzivi-2010 izziv-Kompas oprema kolesarjenje deluje snovalec2014 narava turistični produkt sejalec2014 kulturna dediščina sejalec2015 umetnost storitev nagrada konferenca atrakcija sejalec2011 študentski snovalec2011 snovalec2015 ekoturizem hotel zeleno študentski snovalec zeleni turizem raziskave sejalec 2012 prijava destinacijski management dostopni turizem socialno podjetništvo trendi aplikacija doživetje snovalec2016 sejalec2010 snovalec 2010 podarjam promocija turizma escape room poziv Evropska komisija sejalec2016 trajnost pohodništvo MOK-2011 t-lab-snovalec2013 prireditve mobilne aplikacije T-lab mladi aktivni turizem snovalec2017 sinergetik2011 zgodbe potovanja povezovanje ideja dogodki delavnice invencije snovalec 2009 Razpisi sinergetik trajnostno UNWTO ekologija start-up družinski turizem trajnostni razvoj sejalec2017 prehrana inovacija kultura portal ekološka osveščenost StartUp nagrade Maribor kakovost Inovacijski tabor-rešitve socialna omrežja naravna dedišcina wellness prostovoljstvo svetovanje btps-travel-blog naravna in kulturna dediščina otroci delavnica obala lokalna doživetja Kitajska poklici video izleti adrenalin dedišcina erasmus za mlade podjetnike spletno oglaševanje brezplačna priložnost priložnosti sharing economy kulinarično doživetje kreativnost PTP MGRT čezmejno sodelovanje snovalec2012 kras certifikat turistična ponudba T-lab-mladi romantika spletna stran vodenje animacija youth hostel novi turisticni produkti digitalizacija rezervacije informacije restavracija vrhnika muzej Portorož Bled mobilnost velnes hint-lab natečaj splet promocija turizma doma in v tujini trženje inovativni koncept voda zaposlovanje turizem v Sloveniji predstavitve festivali crowdfunding blagovna znamka posveti Slovenski forum inovacij hostel Slovenija zahod aktivne počitnice pivo inovativna turistična ponudba luksuz zabava odgovorni turizem Kranj naravne lepote invalidi gozd izziv-mysloveniainfo.com dobrodelnost tematski turizem Tehnološki park Ljubljana turisti ribolov Promocija turizma v tujini kampiranje varstvo okolja marketing svet ekološki turizem gostinska ponudba lokalni ponudniki natecaj Slovenija vzhod avanturistično potovanje statistika raziskava enigmarium escape room Gozdni selfness mednarodni turizem dediščina nanoturizem okolje morje namestitev izziv-antiq smucanje Fotografije Kolo anketa inoturbar Kavarna pametni telefon javni razpis večerja green-love QR ponudba plezanje samski mesta letalo Dolenjska programi seniorji turizem=podeželje-šport-kultura igralništvo poslovni model družabni mediji kulturno-zgodovinska dediščina zgodovina tujina arhitektura Drava vkljucevanje razvoj podeželja Japonska aerodrom Italija spletni marketing Nova Gorica TIP AREA Trieste gozdni pobeg bela krajina Indija MyDestination Koper Piran Eko konferenca spletno trženje študenti Eko kamp podjetje slovenska Istra Tablični računalniki visoka dodana vrednost planinske koce družine krapolov moda nevromarketing potovanje po Sloveniji zadovoljstvo gostov znamka Razvojna delavnica za turistične začetnike Delo na kmetiji tematska potovanja energetska učinkovitost selfness Dežela kozolcev nastanitve dodana vrednost zaposlitev internet vodeni izleti evropska sredstva desezonalizacija turizma oecd poslovni načrt fotografija nepremicnine vinska cesta glamping content marketing senzorium maraton kolesarstvo GPS zabaviščni park intelektualna lastnina konjeništvo Zasavje invest in slovenia Francija Društvo planet zemlja turisticna agencija ribištvo združevanje service mreža priložnost socialni turizem ribiški turizem ekovas rdo osrednja slovenija STO Gastronomija organiziranje električni avtomobil apiterapija revija rezervacija potovanje active holiday ljubezen kombi snemanje trend industrijska dediščina letalski promet predavanja pospeševalnik poletje potovalna agencija itinerariji Izola Ljubljanica innovation transnacionalno sodelovanje panorama znamenitosti katalog medvode inovativna tiristicna ponudba mobilna tehnologija poroka podjetniški dnevnik soline turisticne informacije AIRTH Kranjska Gora mobilna aplikacija PTUJ Gorenjska gozdne razlicnost solarna energija prihodnost narodno zabavna glasba ulysses ograja za kolesa active tourism soba pobega Podjetna primorska btps-kava Bohinj Predlogi raziskav uresničitev ideje Lojze Slak mladinski hotel družbena odgovornost prepoznavnost Subvencije za zagon podjetij tehnologija kino interaktivno rimljani sinergije in povezave smartphone environmental protection pravljice Evropska unija slovenia mreženje slovenska hrana bivak vino namestitve muharjenje letališče večerja na zajli zasebne investicije naravno kopališče sredstva turizem in prosti čas integralno-turistični produkt Mariborsko Pohorje Travel Zoom Osrednja Slovenija kuharski trendi Študijska štipendija app igra okolju prijazna investicija igre Disney rešitev prostorske stiske ekoremediacije new tourist product Vodni park Radlje ob Dravi bovec kulinarični spust ICT dravska dolina restavracije zeleni ponudnik v zeleni prestolnici nizkocenovni leti zajem znaki kolesarske pocitnice Wi-Fi Živa dvorišča apartmaji monsun sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj splet 2.0 Cook Eat Slovenia Karst zelena slovenija Izzivi gospodrskega razvoja 2013 interaktivni zemljevid copter kompas Ameriška Ambasada management orodje Bookick.com kajak park prihodi splavarjenje osnovnošolci Živo Mesto Maribor portal mesta turističen produkt Permaculture #kolesarskiizleti politike elektronski vodič borza IMTEC baddest bucket list počitnice s psom ladijce pop up lokal kombinat jame branje sustainable transport zdravstveni turizem eko turizem Melania Trump Društvo mladih v turizmu interdisciplinarnost IKT- predlogi Sladkorna čipka turistične privlačnosti potujoči butik škofljica socializem multicopter festINNO pridelki medgeneracijsko povezovanje turistična podjetja application savna foto robotika društveno življenje srecanja iglu kraj vročina pop-up aktivne pocitnice Univerza na primorskem aktivnosti oglaševanje mračnjaški turizem slovenia360.si permakultura glasbeni festivali turistični avtobus apartmaji v naravi Mestni trg LED globusi responsible tourism potrošnja Kraški rob etika countryside projektno delo Koroška kulturna dediščina EEA grants zelene rešitve modna oblačila SPOZNAVANJE SLOVENIJE JAPTI Pyongyang Invencija porocna industrija Rusija zero-energy uganke ideja za darilo revija harmonikarskih skupin in orkestrov integralni eko-karavaning produkt Lesbian senzorialno JVZ Azija co-working izmenjave razvajanje Občina Šentrupert I feel Slovenia Predjamski grad turistični forum soška fronta-prva svetovna vojna tuji turisti Workshops Praga domačini pustolovščina dobra ideja turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način Vinski scenosled domotika I still feel Slovenia borza všeč? odgovorno poslovanje na tujem potopis mednarodno prostovoljstvo Mehika autocamp Koroška T-lab Snovalec praksa Goodplace SnappGuides izzivi 360° kamera idea offered gratis ortofoto osebna doživetja cosme Sevnica destination management Velenje cities Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja kulturni turizem Porocni turizem enogastronomija potopisni veceri fonda tecaji Studio Koder d.o.o. botel turistična ponudba Goriške hackathon Soča zanimivost sodelovanje izdelki Tourism review national geographic neodvisnost solinarske hišice cviček Bio-Architecture unlock sejmi kvadrokopter bohinj eko hotel izvoz polaroidna fotografija predsyavitev pogovor koroška glasba kopanje atraktivnost Škofja Loka Socialna skupnost profesionalnih fotografov t-lab delavnice turistična kartica information Virtualna realnost deseasonalisation of tourism DisneyExperience Rudolfov splav Rupert Gole konkurenčnost po kreativni poti do praktičnega znanja promocija na oddaljenih trgih Najboljše službe na svetu kulinarična tematska pot Razvojna delavnica Žale informiranje denar slovar Memento Ljubljana Global Feast sijoči globusi krajina ogledi re-invencija arabska pomlad mladina povezanost ponudnikov Vila Dane hotspot Turizmijada Slovenska pot ženska spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo organizacija porok dogodek EU marjetica hišni ljubljenček silver tourism vas storytelling Dvor Jezeršek cloveški viri Vipavska dolina EDEN zbornik kamp krožna vožnja med ponudniki osebni organizator fisheye Local Market strunjan Mediteran Harley DAvidson Pobeg iz prikolice električna mobilnost poročno darilo enigmarium kočevsko SPIRIT popotništvo usposabljanje FENNECteam Kuwait 3D risbe Camping LIFE+ kickstarter PGZ tujska soba koroška tehnična dediščina etis zadovoljstvo "IKT-predlogi" posebna očala apartma na vodi trgovanje Občina piran SPIRIT Slovenija unlock ljubljana ponudba za individualne goste Družinski center Mala ulica Hrastovlje festivalske pocitnice samostojnost pridobivanje sredstev free-of-charge spomini prevajanje slepi in slabovidni Veseli GOGO bus Eko reli znanje Tanja Andder Novo mesto tematski tedni premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir spanje Bohinjsko Slovenija jugovzhod prva svetovna vojna Promocija slovenske turistične ponudbe team building biološki bazen igrifikacija muzejev instagram ric bela krajina povezovanje turističnih ponudnikov Normandija začasna trgovina Svetovni ekonomski forum udobje vonji Forest Gardening unikati dež okusi Goriške IST avtoštop Layar pustolovska igra aplikacije Strategija razvoja slovenskega turizma prenova staro mestno jedro dinamicni vzorci turistični vodnik po Sloveniji Art sofnancerji impact tourism doživljajske delavnice sejalec 2016 ITM T-lab eksperimentiranje iz zraka naravoslovni turizem zabojniki film microsoft posel Potovanje okrog sveta turizem za starejše branding kulinarični turizem mir Istra naravoslovni tuirzem razprave Osp BA mobile ohranjanje kulturne dediščine aktivni oddih ekološki splavi potovanja z motorjem višja dodana vrednost Svetovne turisticne nagrade društvo forum črnomelj rojstnodnevno darilo Inovativno marketinško orodje LED lučke sustainable development plezalne počitnice ohranjanje virov mlad podjetnik moški poslovno povezovanje persone kava paket promocija slovensko podeželje Notranjska hostel Tresor Izzivi za razvoj kulturnega turizma monografija Polhograjska graščina skladišča soli Slovensko-britanski tandem Navidezna resničnost brezplačno mesto programska oprema pokopališča jamarstvo Virgin Galactic šotor jadransko-jonski program od Alp do Jadrana produktivna relaksacija tic zidanice Handcrafting zabaven in inovativen koncept Konfucijski inštitut Dan odprtih vrat Chat camp skype cebelarski turizem Golden Zoom turizmu prijazne države povezovanje turisticnih ponudnikov Kompas NM facebook Tito gledališce trg Turizem v zidanicah zima footgolf vinski turizem trzenje snovalec2010 kategorizacija cultural heritage eko apartmaji nepovratna sredstva izziv-CentrSource Pehtran integriran produkt terme krka digitalno trženje Research reka Temenica poslovni nacrt družbena omrežja mobility Radlje ob Dravi manj privilegirane socialne skupine tolmin Vivi Nova Gorica velneški center Hiša! Libanon podeželjski co-working Alpe Wikipedia Jezeršek Catering Gremo v Mongolijo nevladne organizacije Slakfest room escape Bled sejalec 2012 pijava vlak fashion 21.december slogan Egipt academica turistica komunikacije poslovna konferenca labirint Vesna Internautica interaktivna razstava les Koreja koncert sofinancerje kadri Biggest prevoz zeleno podeželje jedilni list kolesarske pocitnice z nahrbtnikom turisticni vodniki Baloni ne pozabi Culinary Slovenia inovativno zelene destinacije baza festivalski turizem piknik PodLjubljano Odložena kava tržne znamke Experience conventa igloo spletna omrežja Visit Maribor Vesoljski turizem #DHfashion winetourism wineculture degradirana obmocja avio Trbovlje doživetja Šenkova domacija tindeks LGBT Trška gora pocitnice Napovednik prireditev avtohtono železnica tuji investitorji igrifikacija v turizmu jamski turizem trajnostni transport samooskrba avtentičnost izročilo inovativni pristop v turizmu slovenia360 Slovenija jug already functioning new product nepremicnina zvestoba zračne novi turistični produkti Zdravilišce Radenci Escape the trailer kulinarična novost model kakovosti Berlin konference sejem Case Study Zero Miles Food "IKT-predlogi" spletna stran kulinarične delavnice knjiga izračuni patnerji ecoguerilla #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec Obcina Šentrupert kuharske veščine Trst orodja ideje zaledje Dnevnik bunker soizvajalci Lockless naravna gradnja "IKT-predlogi" Ivan Cankar #Kolesarskisvet snovalec 2011 kobarid kuharski izziv digitalna #hotelmond #hit #vinskihotel #greenfield #turizem #destinacija #štajerska Lokve turistične vsebine turisticni vodic maji čutila Mladi projektni managerji Gay hangar opomnik glasba parfum okoljska ozaveščenost brezplačni turistični vodnik medicinski turizem Petoviona Idrija 360 panorama In memoriam Slovenska turistična organizacija grobovi Moskva sijoča tehnologija EU British Airways oživljanje mestnih jeder odprava lan Room Escape Bled Lockless na lepše izkustevni turizem vodni park escape igloo lokalna kulinarika Hoteli RR_INT/2014 vestni turizem ročno delo jedilni tekstil zdravilišce rogaška načrtovanje poti Financna sreda Volunteering vrečke za smeti senses Robidišce turistično vodenje nova doživetja hišice na drevesu iskalnik kozolec ustvarjalnost Vladimir Andder escape destinacija Avstralija inženirstvo razvoj turistične ponudbe ugodne cene workshop Ljubljana za Kitajce Ustvarjalnik slow nova ponudba Food Forest zaslužki popri povezovanje destinacije lokalno prebivalstvo slovenian coast toplar environmental awareness match-making Vivid city Maribor zemljevid promotion 100.obletnice prve svetovne vojne brda pasji turizem Virtualna resničnost naravno čiščenje kopalne vode gradovi Ritz International Koroška hiša Pri lipi uresniceno Innovative tourist offer letenje povezovanje obcin in regij Gostilna Krištof #glamping #Keltskehiške #rekaKolpa #inovacija #ekoturizem North Korea Travel emona gugalnica Future leaders forum Magic Band rimska vas panoramsko klasifikacija QR kode 3D street art Razglednice Pot miru giroptic države temporary store okoljska ozavešcenost urbanizem ucna pot TED high added value 360 pohod Community Belonging Polhov Gradec Radovljica toplice dogodivščina kulturni center helikopter Foto-turistični vodnik študijski krožek ekskurzija snovalec2009 Jeruzalem vonj torba izobraževalni turizem Zmaj EuroBasket testiranje vojne sustainable tourism športno plezanje tematski park banka Krvavec etnologija C. David Conner muzej solinarstva čokolada korupcija muzej na prostem veslanje ruski trg Jazz Kamp Kranj podaljševanje nočitev turistična agencija povratna informacija Organic Food dobicek mreže trip organisation jezera Rajzefiber biro koroški splavarji skupna vstopnica vrtec ohranjeni spomini skupna tržna znamka escape room enigmarium snovalec 2016 more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...