www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
POZIV SEJALEC 2012
Na podlagi 45. člena statuta Slovenske turistične organizacije
z dne 31. 5. 2010 in na podlagi Poslovnika o delu Komisije
za podeljevanje nagrade sejalec z dne 1. 3. 2011

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja STO
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA

Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma. 


NAMEN SEJALCA

Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti Slovenske turistične organizacije, Slovenije in Evrope.


PODELITEV SEJALCA

Slovenska turistična organizacija bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila nagrado sejalec. Nagrado sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si STO pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru komisije za vstop v finalni izbor. 

Slovenska turistična organizacija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2012).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2012 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. STO mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2012 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne. 

 
POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.            Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2011.
2.            Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.            Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen sejalca).
4.            Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).


VAROVANJE PODATKOV

 

STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.

S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko STO navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.POTEK OCENJEVANJA IN KOMISIJA

1.            Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.            Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.            V končnem izboru bo med finalisti komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2012.


OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011)


ODDAJA PRIJAV

Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane vloge.

Poslane dokumentacije in prilog STO ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.


REZULTATI

Slovenska turistična organizacija bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.


NAGRADE SEJALEC 2012

SEJALEC 2012 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2013 
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh 7-ih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2012 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2012 PREJMEJO
- celoletno brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si


LETNI NAČRT

27. september
objava poziva
pričetek zbiranja prijav

22. oktober
rok za oddajo prijav

november
obvestilo o izbiri polfinalistov

november / december
obiski polfinalistov na terenu

december
izbira finalistov in zmagovalca poziva
razglasitev finalistov in sejalca 2012


Datum: 25. 9. 2012                                                                                mag. Maja Pak, direktorica STO

Oznake

snovalec sejalec inovacije turizem promocija snovalec2011 inovativnost kulturna dedišcina sofinancerji zahtevno mladi partnerji btps-izzivi atrakcije IKT podeželje rekreacija slovenija BTPS kupci niše podporna okolja kulinarika zdravje hotelirstvo Slovenija jugozahod gostinstvo IKT-predlogi enostavno networking organiziranje potovanj Ljubljana eko sejalec2013 brezplacno izobraževanje inovativna turisticna ponudba nastanitev sejalec2011-predprijava mladi za turizem sejalec2012 podjetništvo šport razpis investicija btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 finance destinacije sejalec2013prijava raziskave in razvoj razvoj btps-izzivi-2010 izziv-Kompas oprema deluje turisticna ponudba transport umetnost študentski snovalec2011 sejalec2011 študentski snovalec t-lab storitev podarjam sejalec 2012 prijava kolesarjenje sejalec2010 prireditve raziskave snovalec 2010 destinacijski management zeleno narava konferenca MOK-2011 trajnostni turizem socialno podjetništvo t-lab-snovalec2013 turistični produkt T-lab mladi sinergetik2011 delavnice snovalec 2009 dogodki novost invencije sinergetik poziv Razpisi ekologija kulturna dediščina dostopni turizem hotel potovanja povezovanje Inovacijski tabor-rešitve prostovoljstvo kakovost ideja pohodništvo snovalec2014 dedišcina promocija turizma btps-travel-blog doživetje nagrade naravna dedišcina poklici erasmus za mlade podjetnike socialna omrežja aplikacija atrakcija priložnosti video družinski turizem mobilne aplikacije delavnica trendi StartUp ekološka osveščenost turizem v Sloveniji prehrana vodenje T-lab-mladi svetovanje PTP trajnost naravne lepote kras crowdfunding zgodbe snovalec2012 animacija Slovenija zahod trajnostno nagrada brezplačna priložnost inoturbar odgovorni turizem spletno oglaševanje green-love kultura smucanje youth hostel blagovna znamka Slovenija vzhod obala svet otroci izziv-antiq zeleni turizem QR izleti voda wellness izziv-mysloveniainfo.com samski splet namestitev natecaj posveti luksuz Evropska komisija okolje predstavitve turisti ekološki turizem naravna in kulturna dediščina Kolo letalo avanturistično potovanje kreativnost kulturno-zgodovinska dediščina natečaj romantika zgodovina mednarodni turizem Fotografije organiziranje podjetje trend industrijska dediščina dediščina Delo na kmetiji turistična ponudba kolesarstvo pametni telefon Kavarna mesta električni avtomobil potovanje po Sloveniji ograja za kolesa inovativni koncept zabaviščni park itinerariji prihodnost predavanja kombi internet MyDestination Portorož Travel Zoom MGRT Subvencije za zagon podjetij dobrodelnost Italija Evropska unija Društvo planet zemlja Eko konferenca Kitajska Razvojna delavnica za turistične začetnike Študijska štipendija tujina Eko kamp okolju prijazna investicija tematska potovanja sinergije in povezave plezanje ljubezen ribolov inovacija vinska cesta aktivni turizem festivali tematski turizem statistika nevromarketing zaposlovanje arhitektura portal trženje certifikat socialni turizem marketing bela krajina družabni mediji varstvo okolja nepremicnine intelektualna lastnina Predlogi raziskav igralništvo Piran soline mladinski hotel turisticne informacije STO potovanje vkljucevanje konjeništvo razlicnost inovativna tiristicna ponudba gostinska ponudba adrenalin ekoturizem zaposlitev podjetniški dnevnik AREA Trieste UNWTO velnes poslovni model vlak krapolov muharjenje ribištvo bio park rastline živali zanimivost 3D risbe 3D street art arheologija mitologija naselbina nočitev Slovani skupna tržna znamka gozd selfness #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec FENNECteam Gremo v Mongolijo odprava socializem Tito Velenje električna mobilnost črnomelj pravljice ric bela krajina od Alp do Jadrana osebna doživetja osebni organizator Pot miru co-working izmenjave podeželjski co-working produktivna relaksacija sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj Experience Gay Lesbian LGBT krajina mobilnost ekskurzija anketa študijski krožek turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način železnica projektno delo prva svetovna vojna seniorji domotika energetska učinkovitost orodja politike restavracija spletno trženje turistična podjetja Potovanje okrog sveta zvestoba praksa kickstarter udobje management zbornik countryside cultural heritage destination management slovenia promotion ekoremediacije naravna gradnja permakultura ekovas Robidišce Napovednik prireditev festivalske pocitnice turizem=podeželje-šport-kultura mednarodno prostovoljstvo ustvarjalnost jedilni list oglaševanje programska oprema dinamicni vzorci neodvisnost premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir programi samostojnost desezonalizacija turizma Mariborsko Pohorje zabava Bled Bohinj Kranjska Gora Maribor apartma na vodi ogledi cloveški viri kadri usposabljanje dobicek potovalna agencija muzej solinarstva etika razprave Slovenija jug Slovenija jugovzhod nizkocenovni leti soizvajalci testiranje sofinancerje patnerji sofnancerji poletje morje povratna informacija Zdravilišce Radenci invest in slovenia ruski trg I feel Slovenia mobilna tehnologija visoka dodana vrednost turisticna agencija academica turistica park slepi in slabovidni ucna pot kompas novi turisticni produkti znamka odgovorno ohranjanje virov trajnostni razvoj jame jamski turizem okoljska ozavešcenost turisticni vodniki vino t-lab delavnice uresniceno sejalec 2012 pijava mreže 21.december maji Mehika degradirana obmocja Jeruzalem zasebne investicije pridobivanje sredstev C. David Conner Predjamski grad interaktivno model kakovosti baza spletna omrežja GPS Vesna vestni turizem slow medicinski turizem tic cebelarski turizem splet 2.0 slogan integriran produkt izkustevni turizem povezovanje turisticnih ponudnikov etnologija izziv-CentrSource povezovanje obcin in regij Promocija turizma v tujini promocija turizma doma in v tujini aktivne pocitnice jamarstvo lokalni ponudniki Porocni turizem višja dodana vrednost porocna industrija jezera gradovi already functioning new product idea offered gratis innovation service dež ribiški turizem snovalec 2011 content marketing ecoguerilla pocitnice kolesarske pocitnice kolesarske pocitnice z nahrbtnikom planinske koce Alpe Vila Dane tecaji tematski tedni toplice EEA grants nevladne organizacije Tablični računalniki Društvo mladih v turizmu Turizem v zidanicah T-lab Snovalec strunjan ekološki splavi sejmi SPIRIT Slovenija čokolada workshop Gastronomija čezmejno sodelovanje domačini informiranje Nova Gorica portal mesta Vivi Nova Gorica Svetovni ekonomski forum turizmu prijazne države Izzivi gospodrskega razvoja 2013 Baloni PGZ Izzivi za razvoj kulturnega turizma Avstralija Najboljše službe na svetu JAPTI tuji investitorji razvoj podeželja mladina turistični vodnik po Sloveniji grobovi mračnjaški turizem pokopališča turistično vodenje Žale film predsyavitev PTUJ rimska vas baddest bucket list Biggest spletni marketing srecanja mreža Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja ITM izvoz trgovanje izročilo Hoteli IKT- predlogi Konfucijski inštitut Eko reli poslovanje na tujem Šenkova domacija Dan odprtih vrat Odložena kava Mladi projektni managerji Internautica Vesoljski turizem EDEN SPIRIT Svetovne turisticne nagrade Ameriška Ambasada poslovni nacrt LIFE+ Golden Zoom Ustvarjalnik Družinski center Mala ulica vrtec bovec javni razpis kobarid sredstva tolmin Financna sreda Tehnološki park Ljubljana hostel Tresor EU marjetica T-lab eksperimentiranje Podjetna primorska Univerza na primorskem gledališce Goodplace Kuwait Ritz International TED borza conventa Future leaders forum borza IMTEC terme krka zdravilišce rogaška zdravstveni turizem Dežela kozolcev Obcina Šentrupert Kompas NM Lojze Slak Rudolfov splav Dolenjska narodno zabavna glasba korupcija Praga Berlin lokalno prebivalstvo Francija hišice na drevesu Normandija aplikacije potopisni veceri letenje manj privilegirane socialne skupine arabska pomlad Egipt In memoriam Virgin Galactic "IKT-predlogi" Izola mlad podjetnik modna oblačila potujoči butik trg ugodne cene unikati Razglednice JVZ Azija restavracije informacije spletna stran turistične privlačnosti zadovoljstvo kava inženirstvo vročina zabojniki slovensko podeželje hostel Razvojna delavnica aktivni oddih Soča vas gugalnica kampiranje spanje zima app ne pozabi opomnik všeč? prihodi tindeks Indija monsun tržne znamke Moskva namestitve Libanon vojne branje knjiga torba znamenitosti posel Rusija Občina piran skladišča soli Slovenski forum inovacij Škofja Loka QR kode smartphone Wikipedia tematski park ladijce prevoz "IKT-predlogi" spletna stran glasbeni festivali šotor vrečke za smeti solarna energija "IKT-predlogi" posebna očala ohranjeni spomini rešitev prostorske stiske Strategija razvoja slovenskega turizma Tourism review znanje države zaslužki konkurenčnost RR_INT/2014 prepoznavnost konference Trst Mediteran kino poslovni načrt slovenian coast invalidi elektronski vodič komunikacije Lokve dobra ideja bivak Osp EU soška fronta-prva svetovna vojna vodeni izleti EuroBasket Global Feast festivalski turizem glasba LED globusi LED lučke sijoča tehnologija sijoči globusi prenova solinarske hišice iskalnik IST 100.obletnice prve svetovne vojne integralno-turistični produkt interaktivna razstava spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) doživljajske delavnice lokalna doživetja vinski turizem poroka uresničitev ideje Vipavska dolina Japonska organizacija porok aktivne počitnice team building 360 autocamp avio camp copter digitalizacija digitalna foto fotografija helikopter hotspot iz zraka kvadrokopter multicopter nepremicnina ortofoto panorama panoramsko ponudba snemanje trzenje zajem zračne maraton slovenska Istra eko turizem nastanitve more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...