www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
POZIV SEJALEC 2012
Na podlagi 45. člena statuta Slovenske turistične organizacije
z dne 31. 5. 2010 in na podlagi Poslovnika o delu Komisije
za podeljevanje nagrade sejalec z dne 1. 3. 2011

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja STO
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA

Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja Slovenske turistične organizacije za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma. 


NAMEN SEJALCA

Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti Slovenske turistične organizacije, Slovenije in Evrope.


PODELITEV SEJALCA

Slovenska turistična organizacija bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila nagrado sejalec. Nagrado sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si STO pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru komisije za vstop v finalni izbor. 

Slovenska turistična organizacija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2012).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2012 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. STO mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2012 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne. 

 
POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.            Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2011.
2.            Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.            Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen sejalca).
4.            Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).


VAROVANJE PODATKOV

 

STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.

S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko STO navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.POTEK OCENJEVANJA IN KOMISIJA

1.            Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.            Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.            V končnem izboru bo med finalisti komisija izbrala zmagovalca – sejalca 2012.


OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI

Komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011)


ODDAJA PRIJAV

Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane vloge.

Poslane dokumentacije in prilog STO ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.


REZULTATI

Slovenska turistična organizacija bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.


NAGRADE SEJALEC 2012

SEJALEC 2012 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2013 
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh 7-ih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa sejalec 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2012 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2012 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2012 PREJMEJO
- celoletno brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si


LETNI NAČRT

27. september
objava poziva
pričetek zbiranja prijav

22. oktober
rok za oddajo prijav

november
obvestilo o izbiri polfinalistov

november / december
obiski polfinalistov na terenu

december
izbira finalistov in zmagovalca poziva
razglasitev finalistov in sejalca 2012


Datum: 25. 9. 2012                                                                                mag. Maja Pak, direktorica STO

Oznake

sejalec snovalec inovacije turizem promocija inovativnost snovalec2011 kulturna dedišcina sofinancerji zahtevno mladi partnerji atrakcije btps-izzivi IKT podeželje kulinarika slovenija rekreacija BTPS kupci niše podporna okolja zdravje Ljubljana hotelirstvo gostinstvo Slovenija jugozahod eko IKT-predlogi enostavno networking organiziranje potovanj inovativna turisticna ponudba sejalec2013 brezplacno izobraževanje nastanitev sejalec2011-predprijava šport podjetništvo sejalec2012 mladi za turizem razpis investicija destinacije btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 finance sejalec2013prijava raziskave in razvoj razvoj btps-izzivi-2010 izziv-Kompas oprema deluje transport storitev turisticna ponudba umetnost sejalec2011 študentski snovalec2011 študentski snovalec t-lab trajnostni turizem sejalec 2012 prijava kolesarjenje podarjam prireditve raziskave snovalec 2010 konferenca destinacijski management zeleno sejalec2010 snovalec2014 socialno podjetništvo MOK-2011 narava t-lab-snovalec2013 kulturna dediščina turistični produkt T-lab mladi delavnice novost sinergetik2011 hotel povezovanje aplikacija sinergetik pohodništvo dogodki snovalec 2009 invencije atrakcija zgodbe poziv Razpisi StartUp ideja kakovost promocija turizma doživetje dostopni turizem potovanja prostovoljstvo Inovacijski tabor-rešitve sejalec2014 delavnica erasmus za mlade podjetnike btps-travel-blog dedišcina trajnostno nagrade naravna dedišcina poklici trendi prehrana ekološka osveščenost priložnosti ekologija video Evropska komisija družinski turizem svetovanje socialna omrežja mobilne aplikacije crowdfunding vodenje PTP trajnost T-lab-mladi naravna in kulturna dediščina turizem v Sloveniji Slovenija zahod obala kultura animacija odgovorni turizem kras aktivni turizem snovalec2012 naravne lepote zeleni turizem nagrada brezplačna priložnost trajnostni razvoj voda izziv-antiq novi turisticni produkti varstvo okolja certifikat QR izleti samski izziv-mysloveniainfo.com wellness ribolov inovacija inoturbar green-love blagovna znamka youth hostel spletno oglaševanje adrenalin smucanje ekoturizem Slovenija vzhod svet otroci splet kulturno-zgodovinska dediščina avanturistično potovanje kreativnost natečaj romantika mednarodni turizem kampiranje Kolo letalo pametni telefon mesta posveti dobrodelnost luksuz namestitev okolje natecaj turisti predstavitve Dolenjska narodno zabavna glasba itinerariji Dežela kozolcev Lojze Slak prihodnost predavanja socialni turizem marketing Evropska unija Portorož MGRT Subvencije za zagon podjetij kombi Travel Zoom internet MyDestination Razvojna delavnica za turistične začetnike tematska potovanja Študijska štipendija tujina Društvo planet zemlja Eko konferenca Kitajska Italija smartphone zabaviščni park informacije spletna stran Izola lokalna doživetja UNWTO ekološki turizem inovativni koncept električni avtomobil potovanje po Sloveniji ograja za kolesa app trend Delo na kmetiji hostel aktivne počitnice Eko kamp okolju prijazna investicija zgodovina industrijska dediščina dediščina Fotografije organiziranje podjetje kolesarstvo turistična ponudba intelektualna lastnina Predlogi raziskav igralništvo morje nepremicnine zaposlitev Maribor potovanje Piran soline mladinski hotel turisticne informacije STO vkljucevanje razlicnost desezonalizacija turizma konjeništvo inovativna tiristicna ponudba gostinska ponudba statistika zaposlovanje nevromarketing tematski turizem ljubezen sinergije in povezave vinska cesta festivali plezanje arhitektura portal trženje vino GPS visoka dodana vrednost družabni mediji invest in slovenia znamka ribiški turizem innovation service bela krajina podjetniški dnevnik Kavarna Slovenski forum inovacij namestitve AREA Trieste krapolov muharjenje ribištvo btps-kava poslovni model mobilnost kulinarično doživetje apiterapija velnes Koper turistična kartica poslovno povezovanje pivo Hrastovlje skupna vstopnica cviček Novo mesto pohod revija harmonikarskih skupin in orkestrov Trška gora zidanice Cook Eat Slovenia Culinary Slovenia kulinarične delavnice slovenska hrana Slakfest banka denar active holiday active tourism application brezplačno cities deseasonalisation of tourism environmental awareness environmental protection free-of-charge high added value ICT information Innovative tourist offer inovativna turistična ponudba mobility načrtovanje poti new tourist product novi turistični produkti okoljska ozaveščenost responsible tourism sustainable development sustainable tourism sustainable transport trajnostni transport storytelling branding kozolec Layar muzej na prostem Občina Šentrupert Rupert Gole toplar orodje Bookick.com rezervacije zadovoljstvo gostov družbena odgovornost izobraževalni turizem slovar revija turistične vsebine turistični avtobus botel kamp poročno darilo rojstnodnevno darilo večerja večerja na zajli nanoturizem ekskurzija vlak avtoštop muzej Dvor Jezeršek Gostilna Krištof ideja za darilo Jezeršek Catering Krvavec kuharski trendi kulinarična novost bio park rastline živali zanimivost 3D risbe 3D street art skupna tržna znamka gozd selfness #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec FENNECteam Gremo v Mongolijo odprava socializem Tito Velenje električna mobilnost črnomelj pravljice ric bela krajina od Alp do Jadrana osebna doživetja osebni organizator Pot miru co-working izmenjave podeželjski co-working produktivna relaksacija sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj Experience Gay Lesbian LGBT krajina projektno delo prva svetovna vojna seniorji domotika energetska učinkovitost orodja politike restavracija spletno trženje turistična podjetja Potovanje okrog sveta Libanon vojne branje posel Rusija Občina piran skladišča soli Škofja Loka knjiga zvestoba praksa kickstarter udobje management zbornik anketa študijski krožek turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način železnica park slepi in slabovidni ucna pot kompas dež ohranjanje virov snovalec 2011 content marketing ecoguerilla already functioning new product idea offered gratis odgovorno jame jamski turizem okoljska ozavešcenost ruski trg I feel Slovenia Zdravilišce Radenci mobilna tehnologija academica turistica turisticna agencija spletna omrežja interaktivno model kakovosti baza društvo turisticni vodniki t-lab delavnice uresniceno sejalec 2012 pijava mreže Vesna vestni turizem slow medicinski turizem Vila Dane aktivne pocitnice jamarstvo tecaji tematski tedni toplice povezovanje obcin in regij Promocija turizma v tujini promocija turizma doma in v tujini pocitnice kolesarske pocitnice kolesarske pocitnice z nahrbtnikom planinske koce Alpe lokalni ponudniki Porocni turizem višja dodana vrednost porocna industrija jezera gradovi integriran produkt izkustevni turizem facebook povezovanje turisticnih ponudnikov etnologija izziv-CentrSource tic ustvarjalnost cebelarski turizem splet 2.0 slogan jedilni list oglaševanje programska oprema dinamicni vzorci neodvisnost premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir programi Mariborsko Pohorje samostojnost kadri usposabljanje dobicek potovalna agencija muzej solinarstva zabava Bled Bohinj Kranjska Gora apartma na vodi ogledi countryside cultural heritage destination management slovenia trip organisation promotion naravna gradnja permakultura ekoremediacije ekovas Robidišce Napovednik prireditev festivalske pocitnice turizem=podeželje-šport-kultura mednarodno prostovoljstvo soizvajalci testiranje sofinancerje patnerji sofnancerji poletje povratna informacija etika razprave Slovenija jugovzhod nizkocenovni leti Slovenija jug cloveški viri kino poslovni načrt slovenian coast iskalnik IST RR_INT/2014 prepoznavnost konference Trst Mediteran bivak Osp EU soška fronta-prva svetovna vojna vodeni izleti EuroBasket Global Feast festivalski turizem glasba LED globusi LED lučke sijoča tehnologija sijoči globusi prenova solinarske hišice čezmejno sodelovanje domačini informiranje Nova Gorica portal mesta Vivi Nova Gorica 100.obletnice prve svetovne vojne integralno-turistični produkt interaktivna razstava poroka Japonska organizacija porok uresničitev ideje Vipavska dolina invalidi elektronski vodič komunikacije Lokve dobra ideja team building 360 autocamp avio camp copter digitalizacija digitalna foto fotografija helikopter hotspot iz zraka kvadrokopter multicopter nepremicnina ortofoto panorama panoramsko ponudba snemanje trzenje zajem zračne maraton slovenska Istra eko turizem nastanitve Razvojna delavnica aktivni oddih Soča vas gugalnica spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) doživljajske delavnice vinski turizem ne pozabi opomnik všeč? spanje zima slovensko podeželje zadovoljstvo kava inženirstvo vročina zabojniki Razglednice JVZ Azija torba znamenitosti mlad podjetnik modna oblačila potujoči butik trg ugodne cene unikati turistične privlačnosti restavracije "IKT-predlogi" QR kode solarna energija "IKT-predlogi" posebna očala ohranjeni spomini rešitev prostorske stiske Wikipedia tematski park ladijce prevoz "IKT-predlogi" spletna stran glasbeni festivali šotor vrečke za smeti prihodi tindeks Indija monsun tržne znamke Moskva Strategija razvoja slovenskega turizma Tourism review znanje države zaslužki konkurenčnost poslovanje na tujem Šenkova domacija Dan odprtih vrat Konfucijski inštitut EU marjetica T-lab eksperimentiranje Podjetna primorska Univerza na primorskem gledališce Goodplace Kuwait Ritz International PTUJ rimska vas baddest bucket list Biggest spletni marketing izročilo Internautica Odložena kava Mladi projektni managerji Eko reli srecanja mreža Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja ITM izvoz trgovanje EEA grants nevladne organizacije Tablični računalniki Društvo mladih v turizmu Turizem v zidanicah T-lab Snovalec strunjan ekološki splavi sejmi SPIRIT Slovenija čokolada workshop JAPTI tuji investitorji razvoj podeželja mladina turistični vodnik po Sloveniji grobovi mračnjaški turizem pokopališča turistično vodenje Žale film predsyavitev Gastronomija Hoteli IKT- predlogi Svetovni ekonomski forum turizmu prijazne države Izzivi gospodrskega razvoja 2013 Baloni PGZ Izzivi za razvoj kulturnega turizma Avstralija Najboljše službe na svetu manj privilegirane socialne skupine arabska pomlad Egipt In memoriam Virgin Galactic EDEN Golden Zoom Ustvarjalnik LIFE+ Vesoljski turizem Ameriška Ambasada poslovni nacrt SPIRIT Svetovne turisticne nagrade Družinski center Mala ulica vrtec bovec javni razpis kobarid sredstva tolmin Financna sreda Tehnološki park Ljubljana hostel Tresor letenje Francija hišice na drevesu Normandija aplikacije potopisni veceri pridobivanje sredstev C. David Conner Predjamski grad 21.december maji Mehika degradirana obmocja Jeruzalem zasebne investicije TED borza conventa Future leaders forum borza IMTEC terme krka zdravilišce rogaška zdravstveni turizem Rudolfov splav Obcina Šentrupert Kompas NM korupcija Praga Berlin lokalno prebivalstvo more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...