www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
 
POZIV SEJALEC 2013
 
Na podlagi  Programa dela SPIRIT Slovenija 2013-2014,
poglavja III. 2 Zagotavljanje konkurenčnega podpornega okolja - trženjska platforma,
točka 1. Razvoj in raziskave ter Evropski projekti
in na podlagi
17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/2012)
in na podlagi
Poslovnika o delu Komisije za podeljevanje nagrade sejalec z dne 14. 6. 2013

JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA (javna agencija, SPIRIT Slovenija)
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja SPIRIT-a
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA
Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja javne agencije SPIRIT Slovenija za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma.

NAMEN SEJALCA
Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenije in Evrope.

PODELITEV SEJALCA
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila priznanje sejalec. Naziv sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si SPIRIT pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru strokovne komisije za vstop v finalni izbor.

Javna agencija, SPIRIT Slovenija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2013).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2013 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. SPIRIT mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2013 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.    Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2012.
2.    Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji SPIRIT-a, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.    Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. Namen sejalca).
4.    Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).

VAROVANJE PODATKOV
SPIRIT Slovenija, javna agencija, jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko SPIRIT navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.

POTEK OCENJEVANJA IN STROKOVNA KOMISIJA
1.    Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.    Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.    Med finalisti bo komisija izbrala še zmagovalca – sejalca 2013.

OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo strokovna komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012)

ODDAJA PRIJAV
Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si.

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane prijave.

Poslane dokumentacije in prilog SPIRIT ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.

REZULTATI
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.

NAGRADE SEJALEC 2013
SEJALEC 2013 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2014
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh sedmih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
 - uporabo uradnega logotipa sejalec 2013 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2013 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2013 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2013 PREJMEJO
- brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si

LETNI NAČRT
junij
objava poziva in pričetek zbiranja prijav

16. september*
zaključek zbiranja prijav
pričetek promocije prijaviteljev na spletnih straneh www.btps.si

september - oktober*
obvestilo o izbiri polfinalistov

oktober*
obiski polfinalistov na terenu ali zagovori v prostorih javne agencije, SPIRIT Slovenija
izbira zmagovalcev (finalist, zmagovalec)

12. november*
svečana razglasitev zmagovalcev na 8. Slovenskem forumu inovacij*


Datum: 20. 6. 2013

v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Boštjan Skalar   

*spremembe v skladu s Popravkom poziva z dne 8.8.2013

Oznake

sejalec turizem snovalec inovacije inovativnost promocija snovalec2011 kulturna dedišcina mladi sofinancerji slovenija IKT zahtevno kulinarika podeželje partnerji atrakcije btps-izzivi Ljubljana BTPS rekreacija niše zdravje kupci inovativna turisticna ponudba hotelirstvo podporna okolja gostinstvo eko IKT-predlogi Slovenija jugozahod networking organiziranje potovanj enostavno trajnostni turizem sejalec2013 podjetništvo nastanitev brezplacno razpis izobraževanje novost sejalec2011-predprijava sejalec2012 šport t-lab finance mladi za turizem destinacije btps-izzivi-2011 investicija travelzoom2011 btps-izzivi-2012 sejalec2013prijava raziskave in razvoj razvoj transport btps-izzivi-2010 izziv-Kompas oprema deluje turisticna ponudba snovalec2014 kolesarjenje sejalec2014 kulturna dediščina storitev nagrada sejalec2015 študentski snovalec2011 turistični produkt narava konferenca umetnost sejalec2011 atrakcija študentski snovalec snovalec2015 zeleno sejalec 2012 prijava podarjam sejalec2010 trendi aplikacija raziskave destinacijski management socialno podjetništvo poziv snovalec 2010 hotel ekoturizem promocija turizma trajnost snovalec2016 mobilne aplikacije prireditve zeleni turizem Evropska komisija MOK-2011 t-lab-snovalec2013 povezovanje delavnice pohodništvo dogodki ideja aktivni turizem T-lab mladi doživetje dostopni turizem potovanja zgodbe sinergetik2011 sinergetik UNWTO trajnostno ekologija snovalec 2009 start-up invencije družinski turizem sejalec2016 Razpisi escape room socialna omrežja prostovoljstvo Inovacijski tabor-rešitve kakovost svetovanje portal wellness ekološka osveščenost naravna dedišcina nagrade StartUp trajnostni razvoj prehrana inovacija adrenalin dedišcina erasmus za mlade podjetnike poklici spletno oglaševanje video izleti velnes priložnosti sharing economy kultura PTP obala lokalna doživetja btps-travel-blog delavnica trženje predstavitve festivali turizem v Sloveniji zaposlovanje Kitajska inovativni koncept luksuz splet naravna in kulturna dediščina zabava otroci voda odgovorni turizem promocija turizma doma in v tujini Kranj crowdfunding Slovenski forum inovacij posveti blagovna znamka kreativnost certifikat spletna stran romantika vodenje T-lab-mladi čezmejno sodelovanje MGRT animacija brezplačna priložnost naravne lepote Slovenija zahod hint-lab vrhnika Maribor restavracija digitalizacija novi turisticni produkti natečaj informacije mobilnost Bled snovalec2012 kras turistična ponudba poslovni model muzej inoturbar Portorož namestitev Fotografije pametni telefon anketa okolje morje Kolo Kavarna youth hostel izziv-antiq smucanje rezervacije Gozdni selfness mednarodni turizem dediščina marketing invalidi hostel plezanje varstvo okolja kampiranje ponudba green-love tujina kulturno-zgodovinska dediščina QR večerja samski letalo mesta Dolenjska kulinarično doživetje seniorji programi svet dobrodelnost gozd izziv-mysloveniainfo.com aktivne počitnice Promocija turizma v tujini pivo inovativna turistična ponudba ribolov gostinska ponudba statistika Tehnološki park Ljubljana avanturistično potovanje turisti natecaj Slovenija vzhod ekološki turizem medvode ljubezen gozdne Gorenjska PTUJ Izola Ljubljanica znamenitosti katalog Kranjska Gora soline kombi turisticne informacije bivak transnacionalno sodelovanje muharjenje letališče innovation vino namestitve pospeševalnik poletje predavanja lokalni ponudniki snemanje letalski promet trend zasebne investicije industrijska dediščina podjetniški dnevnik inovativna tiristicna ponudba mobilna tehnologija poroka slovenska hrana itinerariji večerja na zajli Evropska unija slovenia ulysses tematski turizem pravljice naravno kopališče environmental protection razlicnost ograja za kolesa mreženje sredstva solarna energija turizem in prosti čas narodno zabavna glasba prihodnost uresničitev ideje kuharski trendi app igra Predlogi raziskav okolju prijazna investicija mladinski hotel Lojze Slak Osrednja Slovenija active tourism Študijska štipendija soba pobega Podjetna primorska Travel Zoom krapolov moda nevromarketing potovanje po Sloveniji turizem=podeželje-šport-kultura zadovoljstvo gostov Italija znamka vkljucevanje planinske koce družine tematska potovanja Delo na kmetiji AREA Trieste spletni marketing gozdni pobeg družabni mediji Nova Gorica TIP Japonska aerodrom bela krajina Razvojna delavnica za turistične začetnike arhitektura Eko kamp podjetje spletno trženje zgodovina slovenska Istra študenti Tablični računalniki visoka dodana vrednost interaktivno sinergije in povezave smartphone Koper MyDestination Eko konferenca Piran Subvencije za zagon podjetij btps-kava kino prepoznavnost ekovas GPS moški maraton organiziranje kolesarstvo rdo osrednja slovenija enigmarium escape room STO Gastronomija revija električni avtomobil raziskava vinska cesta potovanje content marketing apiterapija rezervacija active holiday zaposlitev internet vodeni izleti Francija Društvo planet zemlja service ribištvo združevanje desezonalizacija turizma evropska sredstva ribiški turizem oecd nanoturizem mreža priložnost poslovni načrt socialni turizem fotografija nepremicnine zabaviščni park Dežela kozolcev nastanitve intelektualna lastnina energetska učinkovitost selfness Indija Zasavje konjeništvo invest in slovenia javni razpis igralništvo vojne EuroBasket testiranje torba izobraževalni turizem od Alp do Jadrana produktivna relaksacija tic tematski park banka cebelarski turizem zidanice Handcrafting povezovanje destinacije Golden Zoom turizmu prijazne države Konfucijski inštitut Dan odprtih vrat Jeruzalem camp skype Tito povezovanje turisticnih ponudnikov Kompas NM zračne facebook novi turistični produkti Zdravilišce Radenci cultural heritage eko apartmaji Escape the trailer nepovratna sredstva gledališce trg samooskrba avtentičnost izročilo Turizem v zidanicah inovativni pristop v turizmu zima footgolf dobicek mreže Krvavec izziv-CentrSource etnologija sustainable tourism vinski turizem trzenje snovalec2010 kategorizacija conventa slovensko podeželje igloo spletna omrežja Vesoljski turizem #DHfashion kava brezplačno kulinarična novost model kakovosti skladišča soli Slovensko-britanski tandem Berlin hostel Tresor Izzivi za razvoj kulturnega turizma konference sejem Case Study monografija Zero Miles Food Polhograjska graščina jadransko-jonski program Napovednik prireditev Virgin Galactic doživetja Šenkova domacija tindeks LGBT železnica turisticna agencija tuji investitorji degradirana obmocja avio Trbovlje šotor jamarstvo Wikipedia Jezeršek Catering Trška gora programska oprema pocitnice pokopališča Biggest prevoz zeleno podeželje jedilni list kolesarske pocitnice z nahrbtnikom turisticni vodniki Baloni ne pozabi Culinary Slovenia inovativno jamski turizem baza festivalski turizem trajnostni transport Odložena kava tržne znamke Experience pustolovska igra Slovenija jug already functioning new product nepremicnina zvestoba dodana vrednost Koreja koncert sofinancerje kadri prenova slogan Egipt 21.december aplikacije Strategija razvoja slovenskega turizma glamping vlak fashion doživljajske delavnice dinamicni vzorci turistični vodnik po Sloveniji Art sofnancerji zabojniki academica turistica film komunikacije microsoft poslovna konferenca iz zraka digitalno trženje Research naravoslovni turizem reka Temenica poslovni nacrt družbena omrežja integriran produkt terme krka Vesna Internautica ITM interaktivna razstava les manj privilegirane socialne skupine tolmin T-lab eksperimentiranje aktivni oddih mobility Radlje ob Dravi črnomelj rojstnodnevno darilo Inovativno marketinško orodje Vivi Nova Gorica ekološki splavi velneški center Hiša! potovanja z motorjem višja dodana vrednost Svetovne turisticne nagrade društvo forum Gremo v Mongolijo poslovno povezovanje LED lučke sustainable development ohranjanje virov nevladne organizacije Slakfest mir room escape Bled Istra sejalec 2012 pijava mlad podjetnik Libanon posel podeželjski co-working Potovanje okrog sveta razprave Osp BA mobile Alpe branding avtohtono kulinarični turizem Workshops rešitev prostorske stiske Disney kulturni turizem Porocni turizem Praga Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja domačini potopisni veceri soška fronta-prva svetovna vojna fonda Bohinj Občina Šentrupert cosme Predjamski grad Avstralija inženirstvo turistični forum razvoj turistične ponudbe I feel Slovenia enogastronomija vrečke za smeti Lesbian Robidišce turistično vodenje Ustvarjalnik nova doživetja iskalnik revija harmonikarskih skupin in orkestrov kozolec hišice na drevesu Vinski scenosled dobra ideja turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način ugodne cene domotika borza workshop slow všeč? nova ponudba Food Forest odgovorno poslovanje na tujem zaslužki popri potopis mednarodno prostovoljstvo Mehika autocamp družbena odgovornost pustolovščina ideja za darilo tehnologija co-working izmenjave JVZ Azija razvajanje ustvarjalnost odprava Rajzefiber biro vrtec trip organisation Drava lan sijoča tehnologija JAPTI EU Pyongyang British Airways rimljani Hoteli Jazz Kamp Kranj escape igloo Financna sreda Volunteering turistična agencija ročno delo povratna informacija ohranjeni spomini skupna tržna znamka jedilni tekstil zdravilišce rogaška načrtovanje poti skupna vstopnica Room Escape Bled Lockless na lepše jezera izkustevni turizem vodni park escape room enigmarium ideje zaledje environmental awareness match-making Foto-turistični vodnik zemljevid dogodivščina Dnevnik soizvajalci razvoj podeželja študijski krožek ekskurzija snovalec2009 lokalno prebivalstvo slovenian coast toplar promotion 100.obletnice prve svetovne vojne brda helikopter Gostilna Krištof #glamping #Keltskehiške #rekaKolpa #inovacija #ekoturizem orodja pasji turizem uresniceno Obcina Šentrupert Innovative tourist offer naravno čiščenje kopalne vode gradovi Ritz International #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec rimska vas Future leaders forum Magic Band Lockless naravna gradnja "IKT-predlogi" Polhov Gradec Ivan Cankar snovalec 2011 kobarid kuharski izziv Radovljica Trst povezovanje obcin in regij letenje kuharske veščine "IKT-predlogi" spletna stran kulinarične delavnice knjiga North Korea Travel izračuni emona patnerji ecoguerilla glasba gugalnica Petoviona okoljska ozaveščenost medicinski turizem panoramsko klasifikacija QR kode 3D street art Razglednice Pot miru giroptic Slovenska turistična organizacija toplice grobovi Moskva In memoriam C. David Conner digitalna muzej solinarstva Lokve čokolada korupcija RR_INT/2014 muzej na prostem veslanje ruski trg vestni turizem okoljska ozavešcenost države ucna pot TED high added value turistične vsebine Organic Food Mladi projektni managerji Gay hangar opomnik turisticni vodic maji 360 pohod Community Belonging management Soča zanimivost Mariborsko Pohorje SnappGuides Živa dvorišča idea offered gratis ortofoto osebna doživetja kompas Tourism review national geographic neodvisnost solinarske hišice cviček Bio-Architecture monsun sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj splet 2.0 Cook Eat Slovenia Karst tecaji Izzivi gospodrskega razvoja 2013 copter botel turistična ponudba Goriške bovec Vodni park Radlje ob Dravi ekoremediacije destination management Velenje cities new tourist product igre Goodplace T-lab Snovalec ICT dravska dolina kolesarske pocitnice Wi-Fi 360° kamera izzivi apartmaji restavracije praksa zeleni ponudnik v zeleni prestolnici nizkocenovni leti zajem znaki integralno-turistični produkt kvadrokopter osnovnošolci bohinj eko hotel portal mesta turističen produkt Permaculture izvoz sodelovanje izdelki Ameriška Ambasada park prihodi predsyavitev orodje Bookick.com pogovor kajak elektronski vodič baddest bucket list Invencija počitnice s psom borza IMTEC sejmi unlock porocna industrija Rusija politike zero-energy uganke modna oblačila projektno delo zelene rešitve LIFE+ EEA grants kickstarter Kuwait 3D risbe Camping Hrastovlje socializem Družinski center Mala ulica turistične privlačnosti potujoči butik škofljica zdravstveni turizem eko turizem prva svetovna vojna Promocija slovenske turistične ponudbe Društvo mladih v turizmu team building interdisciplinarnost biološki bazen srecanja iglu turistična podjetja application etis trgovanje Občina piran IKT- predlogi SPIRIT Slovenija Sladkorna čipka unlock ljubljana Normandija Global Feast IST avtoštop Layar denar ric bela krajina jame branje sustainable transport ladijce spanje Bohinjsko Slovenija jugovzhod instagram free-of-charge apartma na vodi PGZ multicopter festINNO tujska soba pridelki savna potovalna agencija zadovoljstvo foto "IKT-predlogi" posebna očala prevajanje slepi in slabovidni pridobivanje sredstev festivalske pocitnice samostojnost Veseli GOGO bus Eko reli znanje Novo mesto tematski tedni vročina pop-up aktivne pocitnice Univerza na primorskem aktivnosti oglaševanje premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir storytelling Dvor Jezeršek Vipavska dolina osebni organizator fisheye mračnjaški turizem EDEN zbornik Local Market kamp krožna vožnja med ponudniki cloveški viri panorama hišni ljubljenček permakultura vas glasbeni festivali turistični avtobus apartmaji v naravi responsible tourism potrošnja etika countryside LED globusi Škofja Loka Socialna skupnost profesionalnih fotografov t-lab delavnice FENNECteam turistična kartica information Svetovni ekonomski forum udobje mladina povezanost ponudnikov Forest Gardening Vila Dane sijoči globusi krajina ogledi re-invencija okusi Goriške slovar dež arabska pomlad EU marjetica Rupert Gole Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo Žale informiranje organizacija porok dogodek unikati konkurenčnost po kreativni poti do praktičnega znanja spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) strunjan Mediteran Harley DAvidson mobilna aplikacija Pobeg iz prikolice popotništvo Rudolfov splav električna mobilnost deseasonalisation of tourism poročno darilo DisneyExperience usposabljanje kopanje atraktivnost enigmarium Razvojna delavnica SPIRIT kulinarična tematska pot Najboljše službe na svetu hotspot Turizmijada Slovenska pot more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...