www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
 
POZIV SEJALEC 2013
 
Na podlagi  Programa dela SPIRIT Slovenija 2013-2014,
poglavja III. 2 Zagotavljanje konkurenčnega podpornega okolja - trženjska platforma,
točka 1. Razvoj in raziskave ter Evropski projekti
in na podlagi
17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/2012)
in na podlagi
Poslovnika o delu Komisije za podeljevanje nagrade sejalec z dne 14. 6. 2013

JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA (javna agencija, SPIRIT Slovenija)
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja SPIRIT-a
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA
Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja javne agencije SPIRIT Slovenija za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma.

NAMEN SEJALCA
Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenije in Evrope.

PODELITEV SEJALCA
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila priznanje sejalec. Naziv sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si SPIRIT pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru strokovne komisije za vstop v finalni izbor.

Javna agencija, SPIRIT Slovenija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2013).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2013 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. SPIRIT mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2013 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.    Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2012.
2.    Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji SPIRIT-a, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.    Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. Namen sejalca).
4.    Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).

VAROVANJE PODATKOV
SPIRIT Slovenija, javna agencija, jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko SPIRIT navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.

POTEK OCENJEVANJA IN STROKOVNA KOMISIJA
1.    Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.    Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.    Med finalisti bo komisija izbrala še zmagovalca – sejalca 2013.

OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo strokovna komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012)

ODDAJA PRIJAV
Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si.

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane prijave.

Poslane dokumentacije in prilog SPIRIT ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.

REZULTATI
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.

NAGRADE SEJALEC 2013
SEJALEC 2013 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2014
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh sedmih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
 - uporabo uradnega logotipa sejalec 2013 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2013 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2013 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2013 PREJMEJO
- brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si

LETNI NAČRT
junij
objava poziva in pričetek zbiranja prijav

16. september*
zaključek zbiranja prijav
pričetek promocije prijaviteljev na spletnih straneh www.btps.si

september - oktober*
obvestilo o izbiri polfinalistov

oktober*
obiski polfinalistov na terenu ali zagovori v prostorih javne agencije, SPIRIT Slovenija
izbira zmagovalcev (finalist, zmagovalec)

12. november*
svečana razglasitev zmagovalcev na 8. Slovenskem forumu inovacij*


Datum: 20. 6. 2013

v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Boštjan Skalar   

*spremembe v skladu s Popravkom poziva z dne 8.8.2013

Oznake

sejalec snovalec turizem inovacije promocija inovativnost snovalec2011 kulturna dedišcina mladi sofinancerji zahtevno IKT slovenija kulinarika podeželje partnerji atrakcije btps-izzivi rekreacija BTPS niše kupci zdravje Ljubljana podporna okolja inovativna turisticna ponudba hotelirstvo gostinstvo eko Slovenija jugozahod IKT-predlogi networking organiziranje potovanj enostavno sejalec2013 podjetništvo trajnostni turizem brezplacno nastanitev razpis izobraževanje novost sejalec2012 sejalec2011-predprijava šport finance destinacije mladi za turizem t-lab btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 raziskave in razvoj investicija sejalec2013prijava razvoj transport btps-izzivi-2010 izziv-Kompas oprema deluje turisticna ponudba snovalec2014 kolesarjenje storitev nagrada sejalec2014 sejalec2015 umetnost sejalec2011 študentski snovalec2011 turistični produkt atrakcija kulturna dediščina študentski snovalec narava konferenca zeleno snovalec2015 raziskave podarjam sejalec2010 sejalec 2012 prijava socialno podjetništvo aplikacija destinacijski management snovalec 2010 ekoturizem poziv trendi Evropska komisija mobilne aplikacije t-lab-snovalec2013 MOK-2011 promocija turizma prireditve hotel potovanja povezovanje sinergetik2011 zeleni turizem delavnice pohodništvo doživetje trajnost zgodbe T-lab mladi Razpisi ekologija ideja trajnostno dogodki snovalec 2009 invencije sinergetik dostopni turizem snovalec2016 escape room start-up wellness aktivni turizem trajnostni razvoj prostovoljstvo Inovacijski tabor-rešitve portal nagrade naravna dedišcina kakovost svetovanje družinski turizem socialna omrežja StartUp ekološka osveščenost UNWTO prehrana PTP video priložnosti poklici spletno oglaševanje dedišcina kultura trženje erasmus za mlade podjetnike btps-travel-blog velnes delavnica sejalec2016 brezplačna priložnost restavracija Slovenski forum inovacij mobilnost hint-lab odgovorni turizem zaposlovanje kras festivali promocija turizma doma in v tujini inovacija izleti certifikat novi turisticni produkti snovalec2012 voda naravne lepote adrenalin Bled Maribor animacija otroci Slovenija zahod obala splet čezmejno sodelovanje T-lab-mladi Kitajska posveti luksuz MGRT vodenje crowdfunding predstavitve turizem v Sloveniji turistična ponudba kreativnost natečaj romantika inovativni koncept spletna stran digitalizacija lokalna doživetja naravna in kulturna dediščina ekološki turizem informacije letalo kampiranje Kolo Fotografije avanturistično potovanje mednarodni turizem aktivne počitnice invalidi kulturno-zgodovinska dediščina marketing turisti Dolenjska natecaj okolje dobrodelnost tujina Tehnološki park Ljubljana namestitev Slovenija vzhod svet zabava youth hostel gostinska ponudba blagovna znamka programi smucanje izziv-antiq varstvo okolja QR ribolov Promocija turizma v tujini izziv-mysloveniainfo.com plezanje samski inoturbar green-love statistika rezervacije sharing economy Gozdni selfness Kranj poslovni model večerja kulinarično doživetje seniorji anketa gozd mesta pametni telefon zabaviščni park smartphone Kavarna Indija namestitve selfness AREA Trieste spletno trženje podjetniški dnevnik kuharski trendi slovenska hrana btps-kava apiterapija muzej inovativna turistična ponudba večerja na zajli nanoturizem Koper krapolov muharjenje ribištvo pravljice moda letališče združevanje Gorenjska soba pobega gozdne gozdni pobeg priložnost transnacionalno sodelovanje TIP turizem in prosti čas katalog raziskava moški pospeševalnik igra zadovoljstvo gostov revija active holiday active tourism environmental protection oecd mreženje letalski promet rezervacija ulysses Osrednja Slovenija evropska sredstva nevromarketing tematski turizem sinergije in povezave vinska cesta lokalni ponudniki ljubezen planinske koce GPS družabni mediji mobilna tehnologija visoka dodana vrednost interaktivno socialni turizem vino arhitektura invest in slovenia znamka ribiški turizem content marketing innovation service bela krajina vkljucevanje razlicnost zaposlitev slovenia ekovas turizem=podeželje-šport-kultura Piran soline inovativna tiristicna ponudba desezonalizacija turizma konjeništvo potovanje Kranjska Gora mladinski hotel turisticne informacije STO poletje morje nepremicnine intelektualna lastnina Predlogi raziskav igralništvo Razvojna delavnica za turistične začetnike spletni marketing Študijska štipendija javni razpis sredstva Podjetna primorska Društvo planet zemlja Eko konferenca PTUJ mreža Italija kombi Travel Zoom MyDestination Subvencije za zagon podjetij Evropska unija Portorož narodno zabavna glasba itinerariji Dežela kozolcev Lojze Slak prihodnost predavanja Francija internet Eko kamp okolju prijazna investicija vodeni izleti Nova Gorica tematska potovanja Tablični računalniki industrijska dediščina Japonska organiziranje podjetje poroka uresničitev ideje zgodovina dediščina bivak prepoznavnost kolesarstvo kino poslovni načrt app znamenitosti električni avtomobil potovanje po Sloveniji ograja za kolesa solarna energija Izola Delo na kmetiji hostel ponudba snemanje maraton trend fotografija helikopter hotspot iz zraka kvadrokopter multicopter nepremicnina ortofoto panorama panoramsko vinski turizem digitalna foto 360 autocamp avio camp copter slovenska Istra eko turizem nastanitve trzenje zajem zračne Razvojna delavnica aktivni oddih Soča vas gugalnica spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) doživljajske delavnice slovensko podeželje mlad podjetnik modna oblačila potujoči butik trg ugodne cene unikati "IKT-predlogi" posebna očala ohranjeni spomini rešitev prostorske stiske turistične privlačnosti Razglednice JVZ Azija restavracije zadovoljstvo kava inženirstvo vročina zabojniki ne pozabi opomnik všeč? torba spanje zima slovenian coast RR_INT/2014 iskalnik IST konference Trst Mediteran Osp EU Vipavska dolina organizacija porok team building elektronski vodič komunikacije Lokve dobra ideja Društvo mladih v turizmu Turizem v zidanicah T-lab Snovalec strunjan ekološki splavi sejmi SPIRIT Slovenija čokolada workshop EEA grants nevladne organizacije portal mesta Vivi Nova Gorica EuroBasket Global Feast festivalski turizem glasba LED globusi LED lučke sijoča tehnologija sijoči globusi prenova solinarske hišice soška fronta-prva svetovna vojna 100.obletnice prve svetovne vojne integralno-turistični produkt interaktivna razstava letenje hišice na drevesu Normandija aplikacije potopisni veceri pridobivanje sredstev C. David Conner Predjamski grad 21.december maji Mehika degradirana obmocja Jeruzalem zasebne investicije TED borza conventa Future leaders forum borza IMTEC terme krka zdravilišce rogaška zdravstveni turizem Rudolfov splav Obcina Šentrupert Kompas NM korupcija Praga Berlin lokalno prebivalstvo SPIRIT Svetovne turisticne nagrade Vesoljski turizem Ameriška Ambasada poslovni nacrt Družinski center Mala ulica vrtec bovec gledališce Goodplace Kuwait Ritz International manj privilegirane socialne skupine arabska pomlad Egipt In memoriam Virgin Galactic EDEN Golden Zoom Ustvarjalnik LIFE+ poslovanje na tujem Šenkova domacija Dan odprtih vrat Odložena kava Mladi projektni managerji Internautica Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja ITM izvoz trgovanje rimska vas baddest bucket list Biggest Univerza na primorskem Eko reli Konfucijski inštitut tolmin Financna sreda kobarid hostel Tresor EU marjetica T-lab eksperimentiranje izročilo srecanja Hoteli IKT- predlogi Gastronomija PGZ Izzivi za razvoj kulturnega turizma Avstralija Najboljše službe na svetu domačini informiranje Svetovni ekonomski forum turizmu prijazne države Izzivi gospodrskega razvoja 2013 Baloni JAPTI tuji investitorji razvoj podeželja mladina turistični vodnik po Sloveniji grobovi mračnjaški turizem pokopališča turistično vodenje Žale film predsyavitev etika razprave Slovenija jug Slovenija jugovzhod nizkocenovni leti soizvajalci povratna informacija testiranje sofinancerje patnerji sofnancerji kadri usposabljanje apartma na vodi turisticni vodic Bohinj ogledi cloveški viri Mariborsko Pohorje dinamicni vzorci neodvisnost premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir dobicek potovalna agencija muzej solinarstva jedilni list oglaševanje programska oprema mednarodno prostovoljstvo festivalske pocitnice Napovednik prireditev Robidišce trip organisation promotion naravna gradnja permakultura ekoremediacije countryside cultural heritage destination management samostojnost park slepi in slabovidni ucna pot kompas dež ohranjanje virov ecoguerilla snovalec 2011 already functioning new product idea offered gratis odgovorno jame jamski turizem okoljska ozavešcenost ruski trg I feel Slovenia Zdravilišce Radenci turisticni vodniki društvo študenti model kakovosti t-lab delavnice uresniceno sejalec 2012 pijava mreže academica turistica turisticna agencija spletna omrežja snovalec2010 baza Vesna vestni turizem slow medicinski turizem Alpe kolesarske pocitnice kolesarske pocitnice z nahrbtnikom pocitnice Porocni turizem višja dodana vrednost porocna industrija jezera gradovi povezovanje obcin in regij tecaji tematski tedni toplice Vila Dane aktivne pocitnice jamarstvo integriran produkt izkustevni turizem facebook povezovanje turisticnih ponudnikov etnologija izziv-CentrSource tic ustvarjalnost cebelarski turizem splet 2.0 slogan snovalec2009 re-invencija dodana vrednost izračuni potrošnja jadransko-jonski program glamping Slovenska turistična organizacija pustolovska igra zelene rešitve biološki bazen Drava dravska dolina kopanje naravno čiščenje kopalne vode naravno kopališče Radlje ob Dravi vodni park Vodni park Radlje ob Dravi igloo dogodivščina enigmarium enigmarium escape room escape igloo iglu enogastronomija krožna vožnja med ponudniki kulinarični turizem nova doživetja okusi Goriške povezovanje destinacije turistična ponudba Goriške Veseli GOGO bus #glamping #Keltskehiške #rekaKolpa #inovacija #ekoturizem pustolovščina Trbovlje Zasavje etis turistična agencija turistični forum 360° kamera fisheye giroptic poslovna konferenca na lepše samooskrba popotništvo match-making izzivi free-of-charge high added value ICT information Innovative tourist offer application brezplačno cities deseasonalisation of tourism environmental awareness turistične vsebine turistični avtobus BA mobile British Airways družbena odgovornost izobraževalni turizem slovar inovativno Petoviona razvajanje velneški center national geographic digitalno trženje tehnologija sejem popri pop-up instagram kategorizacija znaki hišni ljubljenček klasifikacija avtohtono kuharske veščine osnovnošolci les ročno delo savna Foto-turistični vodnik Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo Inovativno marketinško orodje Invencija Promocija slovenske turistične ponudbe Slovensko-britanski tandem SnappGuides Socialna skupnost profesionalnih fotografov pasji turizem počitnice s psom Bohinjsko footgolf kajak reka Temenica veslanje Escape the trailer Lockless Pobeg iz prikolice room escape Bled Room Escape Bled Lockless interdisciplinarnost mir uganke kulturni turizem mobilna aplikacija zemljevid Radovljica turističen produkt Hiša! Rajzefiber biro Živa dvorišča inovativni pristop v turizmu zeleni ponudnik v zeleni prestolnici zeleno podeželje družine apartmaji v naravi eko apartmaji kuharski izziv Harley DAvidson potovanja z motorjem bohinj eko hotel tujska soba monografija fonda po kreativni poti do praktičnega znanja brda nova ponudba povezanost ponudnikov Art Bio-Architecture Camping Community Belonging Food Forest Forest Gardening Handcrafting Karst Local Market Organic Food Permaculture Research Volunteering Workshops Zero Miles Food Dnevnik Slovenska pot naravoslovni turizem jedilni tekstil Sladkorna čipka nepovratna sredstva potopis sodelovanje cosme festINNO Case Study ideje Turizmijada družbena omrežja Jazz Kamp Kranj Vinski scenosled #DHfashion aerodrom dogodek fashion hangar ric bela krajina od Alp do Jadrana osebna doživetja osebni organizator Pot miru co-working izmenjave podeželjski co-working produktivna relaksacija sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj Experience Gay Lesbian LGBT krajina zanimivost 3D risbe 3D street art skupna tržna znamka vlak ekskurzija turistična kartica poslovno povezovanje pivo Hrastovlje skupna vstopnica Disney DisneyExperience Magic Band Wi-Fi Koreja North Korea Travel Pyongyang microsoft pogovor prevajanje skype cviček Novo mesto pohod revija harmonikarskih skupin in orkestrov Trška gora zidanice Cook Eat Slovenia Culinary Slovenia kulinarične delavnice mobility načrtovanje poti new tourist product novi turistični produkti okoljska ozaveščenost responsible tourism sustainable development sustainable tourism sustainable transport trajnostni transport storytelling branding kozolec Layar muzej na prostem Občina Šentrupert Rupert Gole toplar orodje Bookick.com Dvor Jezeršek Gostilna Krištof ideja za darilo Jezeršek Catering Krvavec botel kamp avtoštop Slakfest banka denar kulinarična novost poročno darilo rojstnodnevno darilo zvestoba praksa kickstarter turistična podjetja Potovanje okrog sveta projektno delo prva svetovna vojna Škofja Loka domotika energetska učinkovitost orodja politike #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec FENNECteam Gremo v Mongolijo odprava socializem Tito Velenje električna mobilnost črnomelj študijski krožek turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način železnica udobje management zbornik Libanon vojne branje monsun tržne znamke Moskva knjiga prihodi tindeks posel Rusija Občina piran skladišča soli Wikipedia tematski park ladijce prevoz "IKT-predlogi" spletna stran glasbeni festivali šotor vrečke za smeti "IKT-predlogi" QR kode Strategija razvoja slovenskega turizma Tourism review znanje države zaslužki konkurenčnost more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...