www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenski
 
POZIV SEJALEC 2013
 
Na podlagi  Programa dela SPIRIT Slovenija 2013-2014,
poglavja III. 2 Zagotavljanje konkurenčnega podpornega okolja - trženjska platforma,
točka 1. Razvoj in raziskave ter Evropski projekti
in na podlagi
17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/2012)
in na podlagi
Poslovnika o delu Komisije za podeljevanje nagrade sejalec z dne 14. 6. 2013

JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA (javna agencija, SPIRIT Slovenija)
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

razpisuje podelitev SEJALCA, priznanja SPIRIT-a
za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju
novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu,
ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije


PREDMET POZIVA
Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja javne agencije SPIRIT Slovenija za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Za potrebe poziva je INOVACIJA definirana kot KAKOVOSTNO načrtovana in USPEŠNO uvedena NOVOST ali IZBOLJŠAVA na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki vsebuje elemente NENAVADNOSTI, prijaviteljeve IZVIRNOSTI, SISTEMSKEGA poslovnega razmišljanja in promocije SLOVENSKEGA turizma.

NAMEN SEJALCA
Namen Sejalca je spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem trgu in tujih trgih. Sejalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi ter strateškimi dokumenti javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenije in Evrope.

PODELITEV SEJALCA
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila priznanje sejalec. Naziv sejalec bo po večstopenjskem izbirnem postopku prejel prijavitelj z  največjim zbranim številom točk.

V primeru premalo kakovostnih prijav si SPIRIT pridržuje pravico, da nagrade ne podeli (dodeljenih 75 % točk ali manj).  Poleg naziva sejalec bodo prejeli naziv finalist tisti prijavitelji, ki bodo izbrani v večstopenjskem izboru strokovne komisije za vstop v finalni izbor.

Javna agencija, SPIRIT Slovenija bo javno objavila rezultate poziva in prejemnikom priznanj podelila nagrade (gl. Nagrade Sejalec 2013).

Prejemniki naziva sejalec in finalist 2013 lahko znak in naziv uporabljajo še dve leti po podelitvi. SPIRIT mora dati soglasje za vsako uporabo logotipa sejalec 2013 razen za objavo na predstavitvenih spletnih straneh zmagovalca. Denarne kompenzacije nagrad niso možne.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1.    Prijavitelji lahko prijavijo inovacije, ki so bile popolnoma uvedene med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2012.
2.    Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji SPIRIT-a, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter druga s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
3.    Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. Namen sejalca).
4.    Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si).

VAROVANJE PODATKOV
SPIRIT Slovenija, javna agencija, jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe poziva in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom naziva dobitniki  soglašajo, da jih lahko SPIRIT navaja v vseh svojih trženjskih aktivnostih.

POTEK OCENJEVANJA IN STROKOVNA KOMISIJA
1.    Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala polfinaliste.
2.    Polfinaliste bo komisija obiskala na terenu in med njimi izbrala finaliste.
3.    Med finalisti bo komisija izbrala še zmagovalca – sejalca 2013.

OCENJEVALNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju izhajala iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:
- stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru
- stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine)
- stopnja produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti
- stopnja odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja

Dodatno bo strokovna komisija presodila:
- ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju
- ali je bila prijavljena inovacija uvedena v redno poslovanje prijavitelja v predpisanem obdobju (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012)

ODDAJA PRIJAV
Roki, načini oddaje in viri dodatnih informacij so opisani v navodilih elektronske prijavnice, ki je na voljo na e-naslovu info@btps.si.

Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane prijave.

Poslane dokumentacije in prilog SPIRIT ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.

REZULTATI
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno sporočilo z rezultati izbora.

NAGRADE SEJALEC 2013
SEJALEC 2013 PREJME
- brezplačno udeležbo na borzi SIW 2014
- izpostavitev nagrajenca na domači strani www.slovenia.info, v najvidnejši izmed rubrik, rubriki »Ne spreglejte«, v vseh sedmih jezikih portala.
- izpostavitev nagrajenca na spletni strani www.slovenia.info na straneh Inovativni slovenski turizem z zapisom in pasico. Označba zapisa z logotipom Sejalec.
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
 - uporabo uradnega logotipa sejalec 2013 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

FINALISTI 2013 PREJMEJO
- brezplačno objavo predstavitve v reviji Tur!zem
- uporabo uradnega logotipa finalist 2013 v vseh komunikacijskih sredstvih (npr. tiskane publikacije, spletne strani, oglasi ipd.) dve leti po podelitvi

VSI PRIJAVITELJI NA POZIV 2013 PREJMEJO
- brezplačno predstavitev na spletnih straneh www.BTPS.si

LETNI NAČRT
junij
objava poziva in pričetek zbiranja prijav

16. september*
zaključek zbiranja prijav
pričetek promocije prijaviteljev na spletnih straneh www.btps.si

september - oktober*
obvestilo o izbiri polfinalistov

oktober*
obiski polfinalistov na terenu ali zagovori v prostorih javne agencije, SPIRIT Slovenija
izbira zmagovalcev (finalist, zmagovalec)

12. november*
svečana razglasitev zmagovalcev na 8. Slovenskem forumu inovacij*


Datum: 20. 6. 2013

v. d. direktorja
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Boštjan Skalar   

*spremembe v skladu s Popravkom poziva z dne 8.8.2013

Oznake

sejalec turizem snovalec inovacije inovativnost promocija snovalec2011 kulturna dedišcina mladi sofinancerji slovenija IKT zahtevno kulinarika podeželje partnerji atrakcije btps-izzivi Ljubljana BTPS rekreacija niše zdravje kupci inovativna turisticna ponudba hotelirstvo podporna okolja gostinstvo eko IKT-predlogi Slovenija jugozahod networking trajnostni turizem organiziranje potovanj enostavno sejalec2013 podjetništvo nastanitev brezplacno razpis izobraževanje novost sejalec2011-predprijava sejalec2012 šport t-lab investicija finance mladi za turizem destinacije btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 sejalec2013prijava raziskave in razvoj razvoj transport btps-izzivi-2010 izziv-Kompas oprema deluje snovalec2014 turisticna ponudba kolesarjenje sejalec2014 storitev nagrada kulturna dediščina konferenca atrakcija umetnost sejalec2011 sejalec2015 študentski snovalec2011 turistični produkt narava snovalec2015 zeleno študentski snovalec trendi aplikacija raziskave destinacijski management socialno podjetništvo sejalec 2012 prijava hotel podarjam sejalec2010 snovalec 2010 ekoturizem zeleni turizem poziv Evropska komisija MOK-2011 t-lab-snovalec2013 promocija turizma trajnost snovalec2016 prireditve mobilne aplikacije aktivni turizem T-lab mladi doživetje dostopni turizem zgodbe potovanja sinergetik2011 povezovanje pohodništvo delavnice ideja dogodki sejalec2016 Razpisi escape room UNWTO sinergetik trajnostno ekologija snovalec 2009 start-up invencije družinski turizem portal kultura wellness naravna dedišcina ekološka osveščenost nagrade StartUp trajnostni razvoj prehrana socialna omrežja prostovoljstvo Inovacijski tabor-rešitve kakovost svetovanje lokalna doživetja obala btps-travel-blog delavnica inovacija adrenalin dedišcina erasmus za mlade podjetnike poklici spletno oglaševanje video izleti brezplačna priložnost priložnosti kreativnost PTP sharing economy spletna stran romantika certifikat vodenje T-lab-mladi MGRT čezmejno sodelovanje animacija Slovenija zahod Maribor restavracija hint-lab velnes vrhnika digitalizacija novi turisticni produkti natečaj informacije Bled mobilnost snovalec2012 muzej turistična ponudba kras Portorož inovativni koncept splet naravna in kulturna dediščina zabava luksuz voda odgovorni turizem otroci promocija turizma doma in v tujini Kranj crowdfunding blagovna znamka pivo naravne lepote Slovenski forum inovacij posveti trženje predstavitve turizem v Sloveniji zaposlovanje Kitajska festivali Slovenija vzhod natecaj ekološki turizem svet dobrodelnost izziv-mysloveniainfo.com gozd aktivne počitnice Promocija turizma v tujini inovativna turistična ponudba Tehnološki park Ljubljana gostinska ponudba statistika avanturistično potovanje ribolov turisti namestitev inoturbar igralništvo Fotografije pametni telefon anketa okolje Kolo morje Kavarna youth hostel izziv-antiq smucanje rezervacije raziskava Gozdni selfness dediščina mednarodni turizem marketing invalidi hostel plezanje varstvo okolja večerja green-love ponudba kampiranje tujina kulturno-zgodovinska dediščina QR samski poslovni model letalo mesta Dolenjska kulinarično doživetje seniorji programi krapolov moda nevromarketing potovanje po Sloveniji turizem=podeželje-šport-kultura zadovoljstvo gostov Italija znamka vkljucevanje planinske koce družine tematska potovanja Delo na kmetiji AREA Trieste spletni marketing gozdni pobeg družabni mediji Nova Gorica TIP Japonska aerodrom bela krajina Razvojna delavnica za turistične začetnike podjetje spletno trženje študenti arhitektura Eko kamp interaktivno sinergije in povezave smartphone visoka dodana vrednost zgodovina slovenska Istra Tablični računalniki MyDestination tehnologija Eko konferenca prepoznavnost btps-kava Koper kino Piran Subvencije za zagon podjetij GPS ekovas maraton organiziranje kolesarstvo rdo osrednja slovenija enigmarium escape room STO Gastronomija električni avtomobil revija vinska cesta potovanje content marketing apiterapija rezervacija active holiday zaposlitev internet ribištvo združevanje desezonalizacija turizma vodeni izleti service priložnost Francija Društvo planet zemlja evropska sredstva oecd nanoturizem mreža poslovni načrt socialni turizem fotografija nepremicnine Indija konjeništvo Zasavje invest in slovenia energetska učinkovitost selfness zabaviščni park ribiški turizem javni razpis intelektualna lastnina Dežela kozolcev nastanitve bivak vino transnacionalno sodelovanje innovation namestitve muharjenje letališče pospeševalnik predavanja lokalni ponudniki snemanje trend podjetniški dnevnik inovativna tiristicna ponudba mobilna tehnologija poroka večerja na zajli slovenska hrana zasebne investicije industrijska dediščina letalski promet poletje itinerariji Evropska unija slovenia narodno zabavna glasba tematski turizem pravljice naravno kopališče Osrednja Slovenija ograja za kolesa mreženje razlicnost environmental protection solarna energija sredstva prihodnost turizem in prosti čas ulysses Lojze Slak okolju prijazna investicija mladinski hotel Študijska štipendija app igra Predlogi raziskav uresničitev ideje kuharski trendi Travel Zoom active tourism soba pobega Podjetna primorska medvode soline ljubezen gozdne Izola Ljubljanica PTUJ znamenitosti katalog Kranjska Gora kombi Gorenjska turisticne informacije kopanje atraktivnost usposabljanje Rudolfov splav Škofja Loka Socialna skupnost profesionalnih fotografov t-lab delavnice FENNECteam turistična kartica information Svetovni ekonomski forum udobje mladina povezanost ponudnikov Forest Gardening Vila Dane dež arabska pomlad Global Feast IST avtoštop Layar Normandija slovar Rupert Gole Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo okusi Goriške konkurenčnost po kreativni poti do praktičnega znanja spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) unikati sijoči globusi krajina ogledi re-invencija električna mobilnost deseasonalisation of tourism poročno darilo DisneyExperience strunjan Mediteran Harley DAvidson mobilna aplikacija Pobeg iz prikolice popotništvo SPIRIT enigmarium EU marjetica Najboljše službe na svetu Žale informiranje organizacija porok dogodek kulinarična tematska pot Razvojna delavnica hotspot Turizmijada Slovenska pot kompas Tourism review national geographic neodvisnost solinarske hišice cviček Bio-Architecture monsun sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj splet 2.0 Cook Eat Slovenia Karst tecaji Izzivi gospodrskega razvoja 2013 copter botel turistična ponudba Goriške Soča zanimivost management Mariborsko Pohorje izzivi apartmaji idea offered gratis ortofoto osebna doživetja kolesarske pocitnice Wi-Fi 360° kamera zeleni ponudnik v zeleni prestolnici nizkocenovni leti zajem znaki SnappGuides Živa dvorišča Goodplace restavracije praksa igre bovec T-lab Snovalec ICT dravska dolina ekoremediacije destination management Velenje cities new tourist product rešitev prostorske stiske Vodni park Radlje ob Dravi unlock Permaculture integralno-turistični produkt kvadrokopter osnovnošolci bohinj eko hotel izvoz park prihodi predsyavitev orodje Bookick.com pogovor kajak sodelovanje izdelki Ameriška Ambasada borza IMTEC sejmi portal mesta turističen produkt porocna industrija Rusija politike zero-energy elektronski vodič uganke zelene rešitve baddest bucket list Invencija počitnice s psom LIFE+ EEA grants kickstarter Kuwait 3D risbe Camping srecanja iglu apartma na vodi PGZ multicopter festINNO tujska soba pridelki trgovanje Občina piran IKT- predlogi SPIRIT Slovenija Sladkorna čipka unlock ljubljana turistična podjetja application etis Družinski center Mala ulica turistične privlačnosti potujoči butik škofljica zdravstveni turizem eko turizem prva svetovna vojna Promocija slovenske turistične ponudbe Društvo mladih v turizmu team building interdisciplinarnost biološki bazen spanje Bohinjsko Slovenija jugovzhod ladijce socializem Hrastovlje denar jame branje sustainable transport instagram ric bela krajina free-of-charge prevajanje slepi in slabovidni pridobivanje sredstev samostojnost savna potovalna agencija zadovoljstvo foto "IKT-predlogi" posebna očala robotika festivalske pocitnice kamp krožna vožnja med ponudniki Veseli GOGO bus Eko reli znanje Novo mesto tematski tedni vročina pop-up aktivne pocitnice Univerza na primorskem aktivnosti oglaševanje premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir Local Market storytelling Dvor Jezeršek EDEN zbornik cloveški viri panorama hišni ljubljenček permakultura vas osebni organizator fisheye mračnjaški turizem Vipavska dolina LED globusi glasbeni festivali turistični avtobus apartmaji v naravi modna oblačila projektno delo responsible tourism potrošnja etika countryside zračne facebook novi turistični produkti Zdravilišce Radenci povezovanje turisticnih ponudnikov Kompas NM cultural heritage eko apartmaji Escape the trailer nepovratna sredstva Tito sustainable tourism vinski turizem trzenje snovalec2010 kategorizacija gledališce trg samooskrba avtentičnost izročilo Turizem v zidanicah inovativni pristop v turizmu zima footgolf dobicek mreže od Alp do Jadrana produktivna relaksacija tic Krvavec izziv-CentrSource etnologija EuroBasket testiranje torba izobraževalni turizem vojne tematski park banka Konfucijski inštitut Dan odprtih vrat povezovanje destinacije Jeruzalem camp skype cebelarski turizem zidanice Handcrafting Golden Zoom turizmu prijazne države conventa slovensko podeželje igloo spletna omrežja Vesoljski turizem #DHfashion kava persone brezplačno kulinarična novost model kakovosti skladišča soli Slovensko-britanski tandem Berlin hostel Tresor Izzivi za razvoj kulturnega turizma konference sejem Case Study monografija Zero Miles Food Polhograjska graščina jadransko-jonski program Napovednik prireditev šotor Virgin Galactic železnica turisticna agencija tuji investitorji degradirana obmocja avio Trbovlje Trška gora programska oprema pocitnice pokopališča jamarstvo doživetja Šenkova domacija tindeks LGBT Biggest prevoz zeleno podeželje jedilni list kolesarske pocitnice z nahrbtnikom turisticni vodniki Baloni ne pozabi Culinary Slovenia inovativno jamski turizem baza festivalski turizem trajnostni transport Odložena kava tržne znamke Experience pustolovska igra Slovenija jug already functioning new product nepremicnina zvestoba dodana vrednost Koreja koncert sofinancerje kadri prenova slogan Egipt 21.december aplikacije Strategija razvoja slovenskega turizma glamping vlak fashion dinamicni vzorci turistični vodnik po Sloveniji Art sofnancerji doživljajske delavnice zabojniki academica turistica film komunikacije microsoft poslovna konferenca iz zraka digitalno trženje Research naravoslovni turizem reka Temenica poslovni nacrt družbena omrežja integriran produkt terme krka Vesna Internautica ITM interaktivna razstava les manj privilegirane socialne skupine tolmin T-lab eksperimentiranje aktivni oddih mobility Radlje ob Dravi črnomelj rojstnodnevno darilo Inovativno marketinško orodje Vivi Nova Gorica ekološki splavi velneški center Hiša! potovanja z motorjem višja dodana vrednost Svetovne turisticne nagrade društvo forum Libanon posel podeželjski co-working Potovanje okrog sveta razprave Osp BA mobile Alpe Wikipedia Jezeršek Catering branding avtohtono kulinarični turizem Gremo v Mongolijo poslovno povezovanje LED lučke sustainable development ohranjanje virov nevladne organizacije Slakfest mir room escape Bled Istra sejalec 2012 pijava mlad podjetnik moški Avstralija inženirstvo turistični forum razvoj turistične ponudbe I feel Slovenia Predjamski grad Bohinj Občina Šentrupert cosme Vinski scenosled Workshops enogastronomija Disney kulturni turizem Porocni turizem Praga Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja domačini potopisni veceri soška fronta-prva svetovna vojna fonda vrečke za smeti Lesbian Robidišce turistično vodenje nova doživetja hišice na drevesu iskalnik revija harmonikarskih skupin in orkestrov kozolec Ustvarjalnik dobra ideja turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način ugodne cene domotika snovalec2017 borza workshop slow všeč? nova ponudba Food Forest odgovorno poslovanje na tujem zaslužki popri potopis mednarodno prostovoljstvo Mehika autocamp družbena odgovornost pustolovščina odprava Rajzefiber biro sijoča tehnologija JAPTI EU Pyongyang British Airways rimljani trip organisation Drava lan Room Escape Bled Lockless na lepše jezera ustvarjalnost JVZ Azija ideja za darilo co-working izmenjave razvajanje ohranjeni spomini skupna tržna znamka jedilni tekstil izkustevni turizem vodni park escape room enigmarium zdravilišce rogaška načrtovanje poti skupna vstopnica vrtec Jazz Kamp Kranj escape igloo Hoteli Volunteering Financna sreda turistična agencija ročno delo povratna informacija ideje zaledje environmental awareness match-making Foto-turistični vodnik zemljevid dogodivščina Dnevnik soizvajalci razvoj podeželja študijski krožek ekskurzija snovalec2009 lokalno prebivalstvo slovenian coast toplar promotion 100.obletnice prve svetovne vojne brda helikopter Gostilna Krištof #glamping #Keltskehiške #rekaKolpa #inovacija #ekoturizem orodja pasji turizem uresniceno Obcina Šentrupert Innovative tourist offer naravno čiščenje kopalne vode gradovi Ritz International #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec rimska vas Future leaders forum Magic Band Lockless naravna gradnja "IKT-predlogi" Polhov Gradec Ivan Cankar snovalec 2011 kobarid kuharski izziv Radovljica Trst povezovanje obcin in regij letenje kuharske veščine "IKT-predlogi" spletna stran kulinarične delavnice knjiga North Korea Travel izračuni emona patnerji ecoguerilla okoljska ozaveščenost medicinski turizem glasba panoramsko klasifikacija QR kode 3D street art Razglednice Pot miru giroptic gugalnica Petoviona In memoriam grobovi Moskva Slovenska turistična organizacija toplice C. David Conner digitalna muzej solinarstva Lokve čokolada korupcija RR_INT/2014 muzej na prostem veslanje ruski trg vestni turizem okoljska ozavešcenost države ucna pot TED high added value turistične vsebine Organic Food Mladi projektni managerji Gay hangar opomnik turisticni vodic maji 360 pohod Community Belonging more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...