www.slovenia.info
Bank of Tourism Potentials in Slovenia
options
Language English

Deposits::Impact Tourism Tour

Warning - The content of website portal www.BTPS.si is protected by copyright. The copyright owners are the Bank of Tourism Potentials in Slovenia (BTPS), public agency SPIRIT Slovenia (SPIRIT) and BTPS clients. All rights reserved. Information from the website (text, images, sounds, etc.) may not be reproduced, transferred, distributed or stored without the prior written permission of BTPS or SPIRIT. Some parts of the website contain images that are likewise protected by the copyright of their owners.

Impact Tourism Tour

Author impacttourism
 

Competition : Snovalec 2017

20.02.2017
Date
Monday, March 27, 2017
Type
Idea
Bid

Turizem prinaša številne pozitivne družbene učinke, a je obenem le težko popolnoma zelen oz. v celoti družbeno odgovoren, saj vsak turist pusti določen negativen vpliv na okolje. Slovenija je že prepoznana kot destinacija trajnostnega turizma s pestro in kakovostno ponudbo. Ob že uveljavljenih orodjih trajnostnega turizma (mobilnost, lokalna prehrana itd.) kot neizkoriščen potencial ocenjujemo ponudbo, ki – domačega in tujega - turista spodbuja k puščanju družbeno koristnega odtisa v lokalnem okolju.

Cilj Impact Tourism Tour (ITT) je z uporabo inovativnih in za turista prijetnih doživetij omogočiti, da pusti družbeno koristen odtis v lokalnih okoljih in pri reševanju lokalnih izzivov. Preprosteje - turistu omogočamo popackati Slovenijo s svojim družbeno koristnim odtisom.

Individualni turist na številnih prodajnih mestih lahko kupi Impact Tourism Tour Toolbag, ki ga sestavljajo navodila, zemljevid - dnevnik, simboličen Impact denar (leseni kovanci, tekstilni bankovci) ter darilo. Vključuje tudi navodila za ITT app. Toolbagi so različnih vrednosti (10, 25, 50, 100 EUR) ter segmentirani (odrasli, otroci, družinski). Izdeluje jih socialno podjetje, so inovativno oblikovani ter izdelani ekološko in trajnostno. Podporo produktu zagotavlja ITT aplikacija za mobilne telefone in spletna stran ITT, ki nudita interaktivni pregled mreže Impact Points, kjer so navedeni lokalni izzivi in možnosti vključitve turista ter omogoča gradnjo skupnosti. V ITT se sicer lahko turist vključuje tudi brez ITT aplikacije. Toolbagi se tržijo tudi pri agencijah, ponudnikih storitev, LTOjih itd.

Na vseh lokacijah lahko turist odda simboličen denar in tako pusti odtis ali pa tudi sodeluje v produktu (npr. vožnja z ZIP linom v Bohinju in podpora lokalnemu društvu SSK Bohinj). Pri tem sodeluje mreža ITT (lokalni ponudniki), ki dobijo  - glede na zbrano višino oddanega simboličnega denarja s strani turistov v lokalnem okolju – finančna sredstva za reševanje izbranih izzivov. Finančno upravljanje vodi Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe. V kasnejših fazah je na Impact Pointih predvidena uporaba NFC tehnologij.

Additional Info
To see additional info contact deposit author impacttourism.
Deposit preview comments
Only registered users can add comments.
X

Cookies

BTPS uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies from BTPS website.
I agree
More information...