www.slovenia.info
Bank of Tourism Potentials in Slovenia
options
Language English

Deposits::Medvedu prijazni programi

Warning - The content of website portal www.BTPS.si is protected by copyright. The copyright owners are the Bank of Tourism Potentials in Slovenia (BTPS), public agency SPIRIT Slovenia (SPIRIT) and BTPS clients. All rights reserved. Information from the website (text, images, sounds, etc.) may not be reproduced, transferred, distributed or stored without the prior written permission of BTPS or SPIRIT. Some parts of the website contain images that are likewise protected by the copyright of their owners.

Medvedu prijazni programi

Author GoodPlace
 

Competition : Snovalec 2017

20.02.2017
Date
Monday, March 27, 2017
Type
Idea
Bid

Zaradi izjemne biotske pestrosti, velikega deleža gozda in visokih gostot medvedov je Slovenija idealna destinacija za razvoj medvedu prijaznih turističnih programov. Doživetje medveda v njegovem naravnem okolju je osnovno vodilo naše projektne ideje. Odgovoren z medvedi povezan turizem je v okviru projekta LIFE DINALP BEAR leta 2015 začela razvijati Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, z izkušnjami s področja trajnostnega turizma sta se v pripravo celovitih turističnih programov vključila tudi zavod Tovarna trajnostnega turizma in agencija GoodPlace. 

V nadaljevanju želimo vzpostaviti trženjske kanale za obstoječe pilotne programe na potencialnih trgih, ki smo jih definirali v trženjski strategiji, razširiti nabor turističnih programov, povezanih z medvedom, poleg tega pa ustvariti nove programe, usmerjene v preostale velike zveri. Slovenija je namreč ena redkih držav, kjer prebivajo vse tri velike zveri: medved, volk in ris. Velike zveri so karizmatične in njihov turistični potencial v Sloveniji ni dovolj prepoznan. V turistične programe jih želimo vključiti predvsem kot glavno atrakcijo, ki bo ljudi privabila tudi v turistično bolj podhranjena območja Slovenije, in tako ustvariti nove in odgovorne produkte, ki imajo poleg gospodarskih koristi tudi korist za varovanje in ohranitev velikih zveri Slovenije.

Additional Info
To see additional info contact deposit author GoodPlace.
Deposit preview comments
Only registered users can add comments.
X

Cookies

BTPS uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies from BTPS website.
I agree
More information...